Poselství - co máme nyní vědět (17. 5. 2023)

17.05.2023


Naše přání se zhmotňují. Nastal čas nádherných změn v milostném životě. Dostává se nám znamení a Božského vedení. Propuštění minulosti. Sebepřijetí. Vstup do své Síly.


Vážení čtenáři,

pro tento láskyplný květnový čas tu máme i odpovídající poselství. :-) 


Naše přání se nyní zhmotňují, ať už se u každého z nás jedná o jakoukoli oblast života.

Pro ty, kteří si přáli či přejí prožívat lásku v partnerství, je tu přímo poselství, že nastal čas nádherných změn v našem milostném životě. Pro nezadané to může znamenat příchod nového partnera/ky, či pokud se již v našem životě objevil, může se jednat o posun ve vztahu na další úroveň. Posun ve vztahu platí i pro ty, kteří svůj život již po boku partnera/ky sdílejí. Může se jednat o novou fázi v lásce, její opětovné znovuzažehnutí, posun v plánování společné cesty atd.

Máme si všímat znamení, jež jsou nám sesílána a dávají nám jasné indicie. Též máme věnovat pozornost své intuici, synchronicitě událostí a dalším způsobům Božského vedení, které nám dávají odpovědi.

Máme plynout s proudem toho, co se v našem životě odehrává (ať už v oblasti lásky, tak v těch dalších) a odpustit ze sebe vše, co nás stahuje zpět do minulosti k tomu, co nám neslouží.

O své místo se hlásí sebepřijetí, to znamená zbavit se jakéhokoli negativního sebeposuzování (které si právě můžeme nést z předchozích zkušeností a vztahů, vlivem výchovy a společnosti) a přijímat se takové, jací jsme a takové se milovat.

Krásně nám navazuje další karta, vybízející nás k tomu, abychom si vzali zpět svou Sílu.

Změny, kterými procházíme, v nás mohou vyvolávat nepříjemné pocity, strach, obavy, úzkosti, nedostatek sebedůvěry, neboť jsme "nuceni" vyjít ze své komfortní zóny. Avšak to, co nás nyní provází, je potřebné k získání vnitřní svobody a posunutí se na úroveň toho, CO CHCEME ŽÍT.

Máme být odvážní a zůstat věrní sami sobě. Jestliže vnímáme jasné vedení a víme, co máme udělat, v čem naopak už dále nepokračovat, jaké konkrétní kroky máme učinit, chopme se své Síly a vydejme se vstříc životu, který odpovídá naší individualitě a jedinečnosti.

Ve změnách, kterými procházíme, nám dodává odvahu Archanděl Michael, kterému také můžeme odevzdat všechen svůj strach a obavy. Jsme i nadále v bezpečí a pod ochranou a máme na své cestě pokračovat tak, jak je to v souladu s NÁMI.

Mějme na paměti, že bezpodmínečná Láska je tou největší hnací a tvořivou Sílou. Pokud se na ni naladíme a pokud co nejvíce dovolíme, aby se náš život odehrával v přítomném okamžiku (nikoli v myšlenkách na budoucnost), vždy se dostaví zázraky a pomoc. Tím se posiluje naše víra – v sebe, v život a jeho přirozený proud, v to, že se vždy vše děje tak, jak má, a tak se posiluje naše odvaha činit další změny k lepšímu v našem životě.


Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má.


S láskou

Jana Vaňková


Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.

V případě, že byste chtěli mou činnost podpořit finančním příspěvkem, pak ho s vděkem uvítám (číslo účtu: 1241600028/3030).