Poselství - co máme nyní vědět (3. 10. 2022)

03.10.2022


Propusťme minulost a otevřeme se novému.

Opusťme vše, co nám již neslouží, vše, na čem/na kom jsme lpěli, vše, kde jsme cítili, že nejsme šťastní. Situace, v níž jsme setrvávali, naplnila svůj účel. Je správné nechat sebou projít bolest či zklamání, to nám pomáhá situaci přijmout a vypořádat se s ní, avšak není zdravé v bolesti setrvávat příliš dlouho a zabředávat v něčem, co máme nechat odejít, neboť nám to již neslouží. Věřme, že jakmile ze svého života propustíme to staré, uvolníme příchod tomu novému.

Pokud jsme "utrpěli" jakoukoli ztrátu, bylo to tak proto, že to bylo pro naše nejvyšší dobro. Někdy máme pocit, že to, co chceme (nebo někoho, koho chceme), je pro nás to "pravé", avšak Vesmír je prozřetelný a vždy nejlépe ví, co je pro nás i ostatní, kterých se daná záležitost týká, nejlepší. Proto nám také vždy nechá jen to, co ve svém životě mít máme a odebere z něj to, co nám brání prožívat ho šťastně.

Vezměme si z toho, co jsme mohli vnímat jako "nespravedlivé", ponaučení a přiznejme sami sobě, co nám to mělo ukázat. Nikdy se nic neděje náhodou. Za vše, co žijeme, jsme plně zodpovědní my sami, neboť jsme si to sami (vědomě či nevědomě) vytvořili. Naše vnější realita je odrazem našeho vnitřního světa. Proto poděkujme za zkušenost, neboť se děla pro nás, nikoli nám. To proto, abychom ze sebe mohli odstranit další vrstvu nánosu, který zastínil naši podstatu a nevinnost.

Nalaďme se (znovu) na hlas srdce, lásku a přítomný okamžik a dávejme bez očekávání. Jedině tak se můžeme otevřít proudu hojnosti a nechat k sobě plynout plnění našich přání. Máme-li otevřené srdce, dáváme a zároveň přijímáme. To nás vede do pocitu vděčnosti, štěstí a radosti, představující tvořivou sílu, jež k nám přitahuje to další radostné.

Ať řešíme cokoli, nebojme se požádat Anděly, naše Průvodce a další Světelné Bytosti o pomoc. Vždy nám přijde odpověď na to, co máme udělat (nebo nedělat). Naším "úkolem" je být ve vnitřním klidu, míru a lásce, abychom dokázali vedení Nebes rozpoznat. A je také na nás, zda se rozhodneme v souladu s daným vedením jednat, neboť Nebesa nemohou do naší svobodné vůle zasahovat.

Čas, který nám byl v tomto daném životě požehnán, je vzácný, proto si ho neubírejme tím, že bychom své nitro zatěžovali bolestmi v důsledku ran, jež mají být dávno zahojené.

Odpusťme druhým a především sobě a poučeni se vydejme vstříc novým a radostnějším možnostem a zkušenostem.

Važme si toho, co máme, včetně našich nejbližších, které tu pro nás jsou a pro které tu můžeme být my.


Přeji krásný den.


S láskou

Jana VaňkováVýklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.