Poselství - co máme nyní vědět (30. 10. 2022)

30.10.2022


Propustit staré, důvěřovat si, dostat se do rovnováhy a vydat se vstříc hojnosti.


Vážení čtenáři,

tentokrát předávám více vzkazů, proto si každý z výkladu vezměme pouze to, co s námi rezonuje. Je třeba brát na vědomí, že se jedná o kolektivní výklad.

Jsme vedeni k tomu, abychom ze svého života od-pustili to, co nás stahuje zpátky. Mohou to být naše nezdravé myšlenkové vzorce, jež nás ovládají, ale také nám mohou být připomenuty nebo zviditelněny situace z naší minulosti, které jsme v sobě úplně neuzdravili (byť jsme je považovali za uzavřené). Může se nám vrátit někdo z minulosti, včetně myšlenek na někoho z druhého břehu, kdo otevře naše staré rány. Vše nám vždy přichází jako DAR, abychom ze sebe vypustili to, co nám neslouží, abychom v sobě uzdravili rány, které nebyly úplně zhojeny, abychom odpustili sobě i těm, kterých se situace, jež nám způsobovaly bolest, týkaly. Pokud je toto náš případ, nechme to sebou projít, dopřejme si samotu, dejme průchod našim pocitům a slzám, aby mohly odplavit to, co již nadále nemá být naší součástí.

Ať jsme kdy prožili cokoli zraňujícího, berme na vědomí, že každý vždy jednal v dané situaci tak, jak to tehdy nejlépe dokázal. Všichni se vnitřně potýkáme se svými stíny, a tak si do života přitahujeme takové lidi a situace, které nám je mají odzrcadlit, abychom si je mohli zvědomit, transformovat a již jsme si k sobě podobné nadále nepřitahovali. Ve své podstatě si všichni vzájemně přicházíme pomoct, abychom se mohli stávat lepší verzí sama sebe. Nikdo není vinen, proto je na místě soucit - se všemi, včetně nás samých.

Celkově můžeme pociťovat, že se v našem životě uzavřela jedna etapa a začíná něco nového, stejně jako to můžeme spatřit v přírodě, která prochází proměnou.

Ať už jsou před námi jakékoli záležitosti, které řešíme, máme si důvěřovat! Tato karta krásně navazuje na to, co již bylo řečeno - odevzdat ze svého nitra vše, co nám již neslouží a jít dál, nově, zdravě, funkčně. Každá zkušenost nám měla přinést poznání, posílit víru v sebe a ukázat nám, že jsme silnější, než si myslíme.

Pro některé může být zpráva, že jsme již konfrontováni s novými možnostmi, příležitostmi, nabídkami nebo nápady, jak zlepšit svou situaci v dané oblasti (u mnohých z nás se to může týkat práce, materiálních a finančních záležitostí), ale bojíme se vykročit vpřed, neboť nás ovládají strachy a obavy (právě jakožto myšlenkové vzorce, které automaticky naskočí, neboť si je s sebou vláčíme po mnoho let, například důsledkem vlivu společnosti, výchovy, našich zkušeností atd.). Máme si tedy důvěřovat a vykročit. Vesmír nám do cesty nikdy nestaví nic, co bychom nemohli zvládnout. Proto věřme, že i když zatím nevíme, co nás čeká, je to Nebesy přichystáno tak, aby to bylo pro naše nejvyšší dobro (včetně ostatních, kterých se daná záležitost týká). Pokud jsou naše obavy příliš velké, nebojme se požádat, aby byla naše odvaha a víra posílena. Vždy se následně odehraje něco, co nás podpoří.

Nové možnosti nebo nápady, které k nám přicházejí, mohou být také pomocí (a zároveň pozdravem) od našich milovaných zemřelých. Právě v tomto období "dušiček" jsou si totiž naše světy ještě blíže, než je tomu běžně.

Řiďme se tedy svou intuicí a získejme odpovědi na to, co nám to nově příchozí ukazuje, co se nám tím nabízí, neboť jsou to odpovědi na naše modlitby a prosby o zlepšení naší situace (pro mnoho z nás pracovní, materiální, finanční). Pokud potřebujeme další vedení, požádejme o pomoc, na kterou Nebesa čekají, neboť respektují naši svobodnou vůli.

Abychom však mohli svou intuici jasně vnímat, je zapotřebí odevzdat své obavy a dostat se zpět do svého středu. Jsme-li v situaci, kdy už nevíme, jak dál, odevzdejme ji a požádejme o pomoc. Uvolníme tak energii u sebe i u celé záležitosti a zprůchodníme možnosti jejího vyřešení. Neznamená to, že pro to dále nic nemusíme udělat, ale obdržíme informace o tom, jaké kroky dále podniknout.

Dále jsme vedeni k tomu, abychom se napojili na své nitro a našli své nejhlubší pravdy o tom, co chceme, po čem toužíme - bez kontroly mysli, která se nám snaží našeptávat, že něco není možné, bez kontroly rozumu, co bychom si měli přát, aby to bylo správné (protože to tak ve společnosti bývá, protože to tak chce někdo druhý, ...), a který nás straší omezenými možnostmi "jak" se nám může přání splnit.

Každý z nás je jedinečný, máme své jedinečné vnitřní pravdy o tom, jak si přejeme svůj život žít a nikdy nemohou být totožné s představami druhých o jejich životě.

Naším "úkolem" je otevřít se těmto svým pravdám. Jestliže uvnitř sebe něco hluboce cítíme, je to již předurčeno k úspěchu, protože takto se skrze nás projevuje Bůh (Vesmír, Zdroj) a je to něco, co patří právě NÁM. Jakmile odpovědi uzříme, začíná proces tvoření a do našeho života proudí pomoc nejrůznějšími způsoby (lidi, okolnosti, situace, ...), aby se naše nejniternější přání mohla manifestovat ve vnější realitě.

Nebesa nás v tomto výkladu přímo vybízí k tomu, abychom se je nebáli požádat o pomoc, ať už se jedná o cokoli - odpuštění (druhým, sobě), puštění se toho, co nám neslouží (nefunkční myšlenkové návyky), rozpoznání svých vnitřních pravd, tužeb a přání, žádost o vedení, ...

Všichni máme dar TVOŘENÍ, tak ho využívejme a manifestujme si své vnitřní pravdy, které touží "dát nám život" takový, jaký nás činí šťastnými.


Pokud ucítíte, že se má poselství dostat i k dalším lidem, prosím, sdílejte jej.


Přeji krásné (nejen) "dušičkové" dny.


S láskou

Jana Vaňková


Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.