Poselství - co máme nyní vědět (5. 10. 2022)

05.10.2022


Zpět sami k sobě.

Pokud jsme se nyní vyrovnávali či se ještě vyrovnáváme s nějakými záležitostmi, vraťme se do svého nitra, tam nalezneme soucit se sebou i s ostatními, přijetí, odpuštění, mír a opětovně svou vnitřní Sílu.

Zamilujme se do svého života, zamilujme se do sebe. Už tím, že jsme, máme všechny prostředky, kterými můžeme tvořit svůj život. A jsme to nejprve my sami, kdo si musí dát lásku a péči a přijímat se takové, jací jsme. Teprve pak nám to bude zrcadlit i naše okolí. Pokud očekáváme, že můžeme být šťastní, když se druzí změní, když se okolnosti našeho života změní, pak budeme stále jen čekat. Vesmír funguje přesně obráceně. To, co si přejeme, "musíme" mít nejprve pocitově ve svém nitru a sladit naše myšlenky a přesvědčení. Právě to je předpoklad k projevení našich přání ve vnější realitě. Teď je tedy správná chvíle, kdy mít rád svůj život a radovat se z něj a teď je ta nejsprávnější doba na to, mít rád sám sebe. I přesto, že náš život (zatím) není přesně takový, jaký si ho přejeme žít. Jedině tím, že změníme pocit nedostatku na dostatek, přeladíme naše vibrace z nižších na vyšší a dostane se nám to, po čem toužíme.

Dopřejme si čas a prostor na činnosti, které nás baví, přináší nám pocit radosti a štěstí a naplňují nás. Tehdy jsme opravdoví, vyjadřujeme sami sebe, jsme plně ponořeni v přítomném okamžiku a bez zatížení myšlenkami na to, co ještě ve svém životě nemáme. Věnujeme-li se nějakým tvůrčím činnostem či projektům, pokračujme v tom. Vnesme do svého života radost a lehkost, jako když jsme byli malé děti. Vesmírný zákon přitažlivosti k nám opět sešle podobné. Pocit štěstí a radosti se tak násobí a my plyneme v proudu hojnosti. Některá přání se nám plní hned, některá mají své Boží načasování a je třeba ponechat Vesmíru prostor, aby mohl sladit všechny podmínky, vytvořit situace a okolnosti a zapojit další lidi, aby se nám mohlo naplnění našich tužeb projevit ve vnější realitě.

Vše má svůj řád a smysl. Pamatujme, že cílem není samotný cíl, nýbrž cesta, která nás k našim cílům vede. To, je náš život a je to cesta poznání, na které se neustále učíme.


Přeji krásný den.


S láskou

Jana VaňkováVýklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.