Poselství - co máme nyní vědět (7. 12. 2022)

07.12.2022


Následujme vedení a v důvěře pokračujme v tom, co jsme započali a v čem jsme podporováni.


Vážení čtenáři,

dnes se vám dostává trochu jiného provedení výkladu, než tomu bylo dosud. Je to z důvodu, že vždy, když výklad provádím, cítím mnoho informací, ale nesnadno se mi předávají ve formě souvislého textu v podobě jakéhosi povídání či "příběhu". Přispívá k tomu i skutečnost, že se jedná o kolektivní výklad, nikoli výklad na konkrétní oblast života či otázku konkrétní osoby. A protože máme všechny odpovědi v sobě, našla jsem tu svou ohledně toho, jak výklad koncipovat, aby bylo jeho provedení v naprostém souladu se mnou, s mým individuálním nastavením a fungováním, v souladu s tím, co je niterně právě to moje. Nechť si v něm tedy každý nalezne to své.


Následujme vedení a v důvěře pokračujme v tom, co jsme započali a v čem jsme podporováni.

Již se to v našem životě objevilo, nebo to k nám míří - nová pracovní nabídka, projekt, nápad, námět, nový směr. Někdo je přímo veden k podnikání. Nebo také noví spolupracovníci, klienti, někdo, kdo nám v pracovní oblasti či přímo k tomu podnikání pomůže.

Mohou se dostavit obavy, protože nevidíme dál, nevíme přesně, jak se bude situace vyvíjet. Obavy a strachy vycházejí z naší minulosti, kdy nám například něco nevyšlo tak, jak jsme si představovali, celá záležitost se protahovala a oddalovala, někdo nás zradil, zranil a my se bojíme věřit. Ať se dělo, co se dělo, vždy to mělo svůj důvod. Jedním z nich byla skutečnost, že bylo poukazováno na nás samotné. "Překážky" nám byly sesílány jako DAR. Měly nám pomoct si něco uvědomit a zvědomit, co jsme v sobě měli ukryté, před čím jsme utíkali, co jsme nechtěli vidět. Měly nám ukázat to, co ze sebe máme propustit a již si to s sebou nevláčet dál.

Nyní se k tomu novému máme postavit bez podezřívavosti a uvědomit si, že jaké myšlenky tomu dáme, to samé také dostaneme. Pokud budeme očekávat opětovné zklamání, vnější svět nám jej odzrcadlí. Jestliže si zvolíme, že chceme žít radost, pocit štěstí a naplnění, bude se dít vše pro to, aby to tak bylo. Vše byla a je pouze naše projekce.

Jestliže cítíme, že to nové (práce, nápad apod.) je pro nás to pravé, že je to v souladu s našimi vizemi, pusťme se obav, strachů, předsudků a domněnek a nastavme svou mysl láskyplně vůči celé záležitosti a všech zúčastněných. Očekávejme od sebe i od ostatních to nejlepší.

Pokud jdeme správně, vše se vyvíjí snadno, dostáváme vedení, dějí se okolnosti a situace, včetně spojování se s nápomocnými lidmi, téměř samy a tehdy, kdy to nečekáme. Jsou to znamení z Nebes a také od našich milovaných zemřelých, kteří nad námi nyní ještě více bdí a sesílají nám pomoc.

Právě tak, jak se nyní vše odehrává, je tak v pořádku. Máme důvěřovat procesu a nechat se vést dalšími znameními, intuicí, okolnostmi, jež se dějí. Vše nás směruje k tomu, abychom se v dané záležitosti posunuli a abychom v souvislosti s ní vše zvládli.

Jsme pod ochranou Archanděla Michaela, který nám dodává odvahu a pomáhá nám zbavit se strachů a jeho následků. Můžeme jej přímo požádat o pomoc a zcela vědomě mu své obavy předat. Uvidíme, že se vše, co řešíme a na co se ptáme, zázračně a ve správný čas vyřeší samo a svým způsobem, tak, jak je to v souladu s nejvyšším dobrem všech zúčastněných. Není tedy potřeba dělat si zbytečné starosti. Skutečný život, skutečné prožívání je nám k dispozici právě nyní, a právě tím, jaké máme myšlenky teď, si tvoříme svou budoucnost.

Vždy žijeme to, co máme uvnitř sebe, proto pokud si chceme přitáhnout to, co je pro nás žádoucí, prvotní změnu je nutné učinit nejprve u nás samotných, v našem nitru, myšlenkách a přesvědčeních. To předpokládá propuštění starých návyků, způsobů a vzorců myšlení (podezřívání, strach z opětovného ublížení atd.) a nastavení své mysli v souladu s tím, co chceme žít, mít, prožívat.

Pro některé je tu zpráva, že u nich k takové proměně již dochází/došlo a že jsou si právě oni sami tím novým partnerem. Tím, kdo se rozhodl být v souladu sám se sebou, svými potřebami a přáními, ve své sebelásce. Tím, kdo se rozhodl vědomě tvořit svůj život.


Přeji vám, abyste v nynějším úplňkovém období (úplněk 8. 12.) dokázali propustit to, co aktuálně cítíte, že si s sebou dále nechcete nést, neboť vám to jen ubližuje a znemožňuje, abyste si k sobě přitahovali to šťastné.

Vždy, když se něco uvolní a z našeho života odejde, vznikne místo pro příchod něčeho nového. Co však bude to nové, záleží na nás, respektive na tom, jaké myšlenky máme právě nyní.  


Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má.


S láskou

Jana Vaňková


Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.