Poselství - co máme nyní vědět (9. 3. 2023)

09.03.2023


Vydejme se vstříc nové lásce a životnímu poslání. Očistěme se od dosavadních událostí a načerpejme síly. Buďme k sobě upřímní a rozhodněme se pro to, co odráží nás samé. Určeme si priority a na ně se soustřeďme.

Je správný čas otevřít své srdce nové lásce a životnímu poslání.

Část tohoto výkladu se vztahuje na oblast partnerství a životního poslání. Někomu může skutečně v brzké době do života vstoupit nová láska, nebo může začít vykonávat své životní poslání. Můžeme ale také potkat svého partnera/partnerku a společně s ním/ní vykonávat své životní poslání, neboť je oběma společné. Pro někoho to může být vnitřní pocit rozhodnutí se do svého života pozvat lásku či rozhodnout se vykonávat to, co je jeho posláním. Nemusí se vždy jednat přímo o pracovní činnost, ale též o naše zájmy a věnování se tomu, co nás přitahuje (dobrovolnická činnost, pomoc určitým skupinám lidí, výpomoc v péči o zvířata v útulku, …).

Je tu informace o tom, že již byly odstraněny "překážky" a nastává správný čas na posun. Vše má vždy své opodstatnění, proč se tak děje a vše má správné (Boží) načasování. Náš život je odrazem toho, co máme uvnitř sebe, proto i když si budeme přát příchod partnera do života, ale náš vnitřní pocit je protichůdný (máme obavy, že nejsme dost dobří, že si ho nezasloužíme, stydíme se za sebe, za své tělo apod.), vysíláme tyto vibrace, které se ve vnějším světě "pouze" zrcadlí. Proto nejdůležitější krok musíme vždy nejprve učinit sami u sebe. Totéž platí pro vykonávání svého poslání, vysněné práce, práce na projektu, věnování se svým zájmům atd. Dokud budeme v pochybách, necháme promlouvat své obavy, necháme se strhávat okolím, které s námi třeba nesouhlasí, nepouštíme si tím k sobě příležitosti a možnosti své poslání vykonávat.

Nyní tedy nastává čas, aby v daných záležitostech nastaly změny. U někoho se mohou projevit již ve vnější realitě (protože na sobě již nějakou dobu poctivě pracoval a nyní se mu dostává odměny), u někoho vnitřně v něm samotném. Máme vědět, že byly naše modlitby vyslyšeny, a proto máme být vnímaví vůči tomu, co se odehrává uvnitř a též kolem nás, jací lidé nám přicházejí do života, jakých nabídek a příležitostí se nám dostává, neboť nás vedou ke splnění našich přání.

Dále tu máme podobné sdělení, jako u předešlého poselství, a to, abychom k sobě byli upřímní a opustili vše, co není autentické, co neodráží naše nejvyšší záměry a co nám nepřináší radost. Další sdělení nám krásně navazují. Určeme si priority (naše zájmy, aktivity blízké našemu srdci, další vzdělávání se, …) a na ty se soustřeďme, těm věnujme svou pozornost a energii. Naše vnitřní pravdy a okolní pohnutky nás též mohou vést k tomu, abychom něco ve svém životě změnili, nebo ukončili, a my se toho nemáme bát. Pokud budeme k druhým upřímní a zdravým způsobem sdělíme své potřeby (viz další karta), nemůže se na nás nikdo hněvat za to, že cítíme to, co cítíme a že jsme se rozhodli jít svou vlastní cestou.

Někdy se naše změna (do)týká i ostatních, proto můžeme mít tendence držet se zpátky, aby se na nás nezlobili, abychom jim neublížili apod. Máme však být věrní sami sobě, protože naše rozhodnutí je "správné" i pro ostatní, kterých se daná záležitost týká. Vše, co se děje, má svůj hlubší význam, vše je propojené a vždy se děje pro nejvyšší dobro všech zúčastněných (jedná se posun k lepšímu, o projev plnění našich přání, včetně těch skrytých, o sklizeň toho, co každý zasel na základě svého přístupu atd.). A pokud se přeci jen dostaneme do nepříjemných situací, stále platí, že jsme to my sami, kdo máme možnost volby, jaké myšlenky si chceme vybírat a co chceme svou pozorností posilovat. A to se také odráží ve vnějším světě.

Dopřejme si chvíle pobytu o samotě a choďme více do přírody. Právě tehdy, když jsme sami se sebou, máme možnost vnitřního dialogu, přiznání si svých pravd o tom, co chceme (a co už ne), máme možnost přemítat o událostech posledních dní, odpustit ze sebe nepotřebné, očistit se (vyšla nám karta, jež vypovídá o pročištění našich energetických center – můžeme přímo požádat Archanděla Metatrona). V přírodě (kde nás obklopují přírodní Bytosti) též dostáváme skvělé nápady a náměty na to, jak realizovat své potřeby a přání.

Dále tu máme poselství, abychom naslouchali svému tělu a dopřáli mu to, oč si říká – změna stravy, dostatek spánku, pravidelné cvičení, …, každý dle svého cítění a vedení.

Máme si dopřát odměnu. Pokud jsme ze sebe nyní hodně dávali, je čas přijímat, dát do rovnováhy práci a odpočinek, vzít si volno, nechat si čas pro sebe, vyjet si někam na víkend, zajít si na masáž, něco si koupit, zkrátka udělat pro sebe cokoli, co cítíme, že potřebujeme.

Pozvěme do svého života radost. V souvislosti s výše uvedeným to znamená věnovat se tomu (a rozhodnout se pro to), co nám přináší radost, ale také to může být vedení k tomu, abychom ji zahrnuli do svého života ve smyslu nového fungování – radostného přístupu ke všemu, co děláme. Radost je úzce spojena s pocitem štěstí v přítomném okamžiku (ze samotného Bytí), a z toho vychází naše tvořivá síla, naše moc. Jsme-li v pocitu radosti, vše se děje snadno a lehce, včetně plnění toho, nač pomyslíme. Tím pociťujeme vděčnost a opět si tak přitahujeme "to další", co se nachází na vlnách radosti a vděčnosti, to, co rezonuje s našimi vibracemi. Dochází tak k uspokojování našich přání a potřeb, čímž se dostáváme do pocitu svobody, neboť žijeme jasný důkaz, že máme vždy vše, co potřebujeme. A to nás vede do důvěry v život a jeho plynutí. Pokud tedy zařadíme radost mezi priority, které chceme žít a zvolíme si tento přístup i k našim úkolům a povinnostem, otevřeme dveře zázrakům.

Máme tu krásné poselství, že je správný čas chopit se své duchovní (tvořivé) síly a uskutečňovat své záměry. Můžeme k tomu využít různé prostředky – vizualizace, afirmace, prožívat pocit štěstí, jako bychom "to něco už měli", nebo "jen" požádat o pomoc, vedení a znamení a celou záležitost odevzdat a pustit, aby se mohla vyvíjet "sama" a tím nejlepším způsobem.


Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má.


S láskou a úctou

Jana Vaňková


Ještě připojuji informaci o akci v rámci přivítání jara.

Svou službu "hodinové konzultace" poskytuji se slevou 30 % z běžné ceny. Platnost akce a možnost přihlášení je v období 20.–31. 3. 2023.

Více informací naleznete na mých webových stránkách: https://www.zijusvesny.cz/akce


Pokud ucítíte, že se má tato informace dostat i dále, prosím o její sdílení a s pokorou děkuji.

S láskou

Janina 


Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.