Výklad andělských karet na týden 20. 6.-26. 6. 2022

21.06.2022

V tomto týdnu nás čeká slunovrat (21. 6.) a je jen na nás, zda se rozhodneme přivítat slunce i do našich životů. Jsme totiž vedeni k tomu, abychom se navrátili ke svému pravému já, abychom naslouchali sami sobě i vedení, kterého se nám dostává (viz další karta) a postupně se vnitřně osvobozovali. Máme důvěřovat svým pocitům, emocím, projevům našeho fyzického těla a vnitřním pravdám o tom, co je s námi v souladu a co nikoli, co chceme a co máme ze svého života propustit, co nás vyčerpává, neboť jsou to odpovědi na naše modlitby. Avšak záleží čistě na nás, zda řekneme ANO tomu, co cítíme, že je pro nás a NE tomu, co pro nás není, včetně strachů, obav, úzkostí z budoucnosti, jež se snaží odvádět naši pozornost od toho, co si v skrytu duše přejeme. Kde je volba srdce, je i podpora Nebes, a ta vždy znají jiné možnosti řešení záležitostí (na rozdíl od naší mysli, která je limitovaná, zatížená minulostí a strachem), které se nám vždy ve správný čas odkryjí. Štěstí je nám vždy na dosah, jen se musíme rozhodnout ho uchopit.

Vztah sám k sobě je určující pro vztahy s druhými (viz další karta). Pokud jsme plně ukotveni v sobě a zachováváme si věrnost (tím, že jsme věrní svým vnitřním pravdám, svému vedení, intuici, své přirozenosti), posilujeme tím víru v sebe. A jedině tehdy, když máme zdravý vztah sami se sebou, tvoříme si zdravé vztahy i s druhými. Jsme to totiž my, koho nám naše vztahy zrcadlí (včetně toho, co jsme v sobě zadupali, co si máme zvědomit a nechat to vyjít na povrch, aby to mohlo být uzdraveno; včetně toho, jaké hranice druhým nastavujeme ohledně toho, jak si mohou dovolit se k nám chovat) a vedou nás zpět k sobě, k důvěře v sebe a k chopení se vlastní síly. Stejně tak si do svého života přitahujeme další lidi, kteří jsou na podobné energii. Proto pakliže chceme ve svém životě mít hezké a čisté vztahy bez masek, "musíme" nejprve my sami toto žít a vyzařovat, aby se nám to mohlo následně zrcadlit navenek.

Dále se nám dostává poselství, abychom vše vnímali láskou. Situace, které se v našem životě odehrály, jednání lidí, včetně našeho, nám mohlo způsobit zranění, příkoří, křivdu, zklamání. Máme však vědět, že není vše takové, jaké se zdá být, neboť každý si do situace promítl vnímání záležitosti ze svého úhlu pohledu, na základě dřívějších událostí z minulosti, nedoléčených zranění nebo na základě očekávání.  Za oponou se však vždy odehrává více věcí, vše má hlubší smysl a vše, co se nám děje, má něco ukázat právě nám. Stejně, jako jsme si do situace projektovali nějakou část našeho nitra, které máme dát péči, i druhá strana jednala na základě svých niterních pohnutek. A proto, nikdo není vinen.

Dále jsme vybízeni, abychom to, co si přejeme žít, právě nyní (i když tvůrci jsme stále) vědomě tvořili - myšlenkami, slovy, pocity, jako bychom to už žili a těšili se na to. Tím vyzařujeme vibrace, které k nám přitahují ideální podmínky (lidi, okolnosti, situace), aby se mohla ve správný čas přání zhmotnit v materiálním světě. Taktéž platí, že pokud se nám či jiným, kdy se to dotýkalo i nás, něco "nepovedlo", protože jsme to chápali ze svého úhlu pohledu (viz výše), můžeme si přát uzdravení dané situace a vztahu s dotyčnými lidmi, pakliže to tak cítíme a na vztahu s nimi nám záleží. Čemu dáváme energii, to se promítá do hmotného světa.

K manifestaci našich přání je vhodná doba i v souvislosti s cyklem měsíce (další karta), kdy se záležitosti posouvají a rychleji se tak přibližujeme k vyplnění našich tužeb. Minulý týden byl úplněk, se kterým jsme měli příležitost nechat odejít to, co již nepotřebujeme a nechceme. Nyní je měsíc ve své nové fázi, kdy i my máme možnost dát vznik tomu novému, co si přejeme ve svém životě přivítat (ideální pro přání si je pak v souvislosti s cyklem měsíce novoluní - v příštím týdnu).

Již třetí týden se nám do výkladu promítá poselství, abychom dbali na svůj životní styl a činili potřebné kroky k jeho zlepšení (strava, dostatek spánku, cvičení, pobyt v přírodě). Jak již bylo zmíněno v předchozích výkladech, strava obsahuje energii a informace, které si do těla dáváme a to pak ovlivňuje, jak se cítíme a jaké myšlenky máme. Velmi blahodárný vliv má pobyt v přírodě (třeba jen na zahradě), kde si můžeme odpočinout od svých povinností, načerpat čerstvý vzduch a v klidu, jež si dopřejeme, se nám snadněji dostává i dalšího vedení v souvislosti s tím, co momentálně řešíme. Cvičení, tanec, jóga, různé způsoby relaxace a spánek nám, kromě dalšího, pomáhají zbavit se stresu a též nás podporují v tom, abychom si poskytli potřebnou péči a dovolili si upřednostnit sebe před povinnostmi, které budeme právě odpočatí plnit s jinou chutí a energií.

⁎⁎⁎

Jsme vedeni k tomu, abychom následovali hlas svého srdce a důvěřovali sobě i vedení, které se nám dostává. Pokud chceme mít zdravé vztahy s druhými, předpokládá to nejprve zdravý vztah k sobě, čímž si i přitahujeme další podobně laděné lidi.

Pokud máme pocit, že se nějaká situace nepodařila, máme odpustit sobě i druhým, protože pravda, kterou jsme v situaci dokázali spatřit, byla pravda z našeho úhlu pohledu, tím, že jsme si do ní projektovali "to své", avšak celá záležitost v sobě skrývala hlubší smysl. Vše, co se nám děje, má vždy něco ukázat právě nám.

Nyní je vhodná doba, abychom se chopili své síly a vědomě si tvořili svou realitu. To, čemu dáváme myšlenky a svou pozornost, se promítá do našeho života.

⁎⁎⁎

Nebojme se sdělit Nebesům naše přání a prosby o pomoc a věnujme pozornost tomu, co k nám přichází, co se nám děje, neboť to jsou odpovědi na naše modlitby a mají nás postupně dovést k tomu, abychom své tužby naplnili.

Záleží pouze na nás, zda se rozhodneme pozvat Slunce do svého srdce a svého života. A pokud se objeví mrak, věřme, že je to z důvodu, abychom něco pochopili a udělali to příště lépe. Vše se děje pro nás. Jakmile pochopíme, mrak se rozpustí a sluneční světlo se opět rozlije.Přeji krásný týden plný zázraků.

S láskou

JaninaVýklad je tvořen z "Andělských karet", z karet "Rady Andělů na každý den" a z "Poselství Archandělů" od Doreen Virtue, Ph.D. a dále z kartiček "Kapky moudrosti srdce" od indicko-amerického myslitele a duchovního učitele Sri Chinmoye.

Výklady jsou kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období. Neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme a kdybychom jej objevili dříve, nemusel by pro nás být přínosný.


Andělé jsou tu pro každého z nás a velmi rádi nám pomáhají, ale nemohou tak činit bez našeho svolení, neboť respektují naši svobodnou vůli. Proto pokud potřebujeme s čímkoli pomoct, nebojme se je požádat. Můžeme si být jisti, že vždy, když se na ně obrátíme, dějí se zázraky.