30. 10. 2022

Nepotřebujeme si nic zasloužit, hojnosti je hoden každý z nás už tím, že jsme.

Jedinou její překážkou jsme si my sami, tím, že si ji nedovolujeme, tím, že dopouštíme, aby nás ovládaly myšlenky, které nám neslouží.

9. 9. 2022

Jestliže jsme si vědomi lásky sami k sobě, nepotřebujeme druhé hodnotit ani kritizovat.

Přijímejme druhé takové, jací jsou, protože přesně takoví být mají.

A pokud nám něco na druhých vadí, není to nic jiného, než to, co nemáme zpracováno sami u sebe.

Každý den se sami sebe ptejme: "Co mohu dobrého vykonat pro svět?", 

"Jak mohu vykonávat dobro?"

Každý dobrý skutek totiž způsobuje řetězovou reakci - u druhých i u nás samých.

9. 8. 2022

Pokud máme tendenci druhým neustále sloužit nebo se přímo nechávat využívat a pokud máme pocit, že by to bez nás druzí nezvládli a neustále jim umetáváme cestičku, dostáváme se k tématu nedostatečné sebelásky a nedůvěry v proud života. Jsme-li takto nastaveni, přitahujeme si k sobě ty, co (od nás) neustále vyžadují pomoc, nebo i cíleně využívají a ty, kteří se vezou a nechtějí za svůj život plně převzít odpovědnost. 

Každý z nás zde má určité úkoly a zkoušky, které jsme si v podstatě sami vytvořili a připravili a kterými si máme projít, abychom se mohli na své cestě posunout. Proto je dobré se zamyslet, jestli druhým tím, že se jim snažíme jejich cestu ulehčit, spíše neškodíme. A sobě si nalít čistého vína, proč máme tendence pomáhat, jakou pravdu uvnitř nás tímto zastiňujeme a co si kompenzujeme.

Vždy jsme spojováni s těmi, se kterými si vzájemně poskytujeme přesně to, co vědomě či nevědomě vyžadujeme, respektive druzí nám zrcadlí "to naše" a my jim zase "to jejich".

Všichni v sobě máme od pradávna zakódovanou intuici, která nás vždy jasně vede a dává nám odpovědi na to, co potřebujeme vědět, abychom na své cestě mohli kráčet vstříc našim tužbám a přáním. Pokud však upřednostníme hlas svého ega, podlehneme manipulaci, lpění, závislostem, chtíči někoho vlastnit, dostáváme se sami do pasti tím, že neustále vynakládáme energii na to, abychom měli záležitosti pod kontrolou, protože se strachujeme, že to jinak ztratíme.

Avšak kde je manipulace, snaha ovládat, vlastnit, lpět, ..., tam zasahuje Vyšší Moc a proud života vždy ve správný čas odnese přesně to, co má. 

1. 8. 2022

Vše, co se nám děje, lidi, které potkáváme a situace, které prožíváme, si přitahujeme sami. Není tedy na místě druhé hodnotit a už vůbec ne soudit, nýbrž zamyslet se nad tím, co nám samotným ukazují.


Bojuj proti lidstvu - jsi hlupák.

Bojuj sám se sebou - jsi světec.

~Sri Chinmoy~

Každý partner je pro nás vždy ten pravý, protože vždy odráží nás samotné.


Vždy si k sobě přitahujeme takového partnera, který odpovídá tomu, jak sami sebe milujeme.

Pokud si myslíme, že k nám přijde partner, který nám dá přesně to, co postrádáme, pak budeme stále jen strádat. Budeme-li vyzařovat pocit, jako bychom už to, po čem toužíme, žili, pak se nám totéž projeví ve vnější realitě.

A proto, chceme-li potkat svého životního partnera, který odpovídá našim představám, musíme se nejprve my sami stát verzí takového člověka.


Každý den věnujeme svůj čas a energii činnostem, jež nám i našim nejbližším umožňují udržovat komfortní zónu. Tyto činnosti se stávají samozřejmostí, ale jen málokdo (si) dokáže(me) jako samozřejmost projevit ocenění.

Dejme si za cíl, že dnes někoho, včetně sebe, ze srdce pochválíme a uděláme mu/si tím radost. A pak i zítra, pozítří, popozítří. ...A nejlépe to udělejme hned.

Denně je řečeno mnoho nepotřebných slov, ale ta, která povznášejí, jako "děkuji", "jsi skvělý/á", se někdy snažíme najít v celém týdnu.

Vyjádření druhým toho, jak si jejich činností ceníme, se nedá vyčíslit, natož aby se dalo koupit.

20. 7. 2022 

Když nevíme, co přesně chceme, požádejme pro sebe o to nejlepší.

Vyšší Moc je prozřetelná a vždy ví, co je pro nás nejlepší. Lidská mysl má tendence určovat, jak se mají věci vyvíjet. Náš rozum nám však poskytuje pouze omezené možnosti. Vesmír omezení nezná.


Vždy, když ze svého života něco propustíme, zákonitě uvolníme prostor příchodu nového.

Šťastný život znamená prožívání sám sebe, nikoli představ druhých o tom, jak bychom měli žít.


Od dětství jsou nám vštěpovány zaryté představy společnosti o tom, co je správné. Vystudovat školu ideálně na nejvyšší úrovni, najít si dobře finančně ohodnocenou práci, založit rodinu, pořídit si auto, být úspěšný, ... Ale už nám nikdo neříká: "Dělej to, co tě baví a tím se živ. Dej na svůj vnitřní hlas, protože ten ti říká pravdu. Nenech se zastrašit rozumem, ten se bojí změn. Dělej vše tak, abys žil svoje vnitřní pravdy a tužby. Buď v souladu sám se sebou a tvoř si život, který je právě a jen tvůj. Věř, že když budeš dělat to, co tě baví, dokážeš vydělat i spoustu peněz."

...A tak nevědomky přebíráme iluze a lži, které jsou ve společnosti považovány za pravdy.

A proto se nemůžeme divit, že je na světě tolik zla.

Je-li šťastný každý jedinec, je šťastná i celá společnost.
Mocná slova "Já jsem", "Já mám"

Mluvme o sobě způsobem, jako bychom už byli takovými, jakými si přejeme být, měli to, co si přejeme mít a prociťujme hlubokou vděčnost za to, že to tak je.


Kdykoli pociťujeme vděčnost a radost, působíme jako magnet pro to, co je na podobných vibracích. Proto ani nemůžeme prožívat nic jiného, než jeden zázrak za druhým.


Slovy "Já jsem" zdravý, úspěšný, ..., "Já mám" ... dáváme Vesmíru na vědomí, že nemáme pochyb, že se tak skutečně stane.

Pokud však říkáme "chci být", "chci mít", bude se nám dostávat stále jen toho chtění.

Chceme-li pro manifestaci našich přání používat afirmace, pak je důležité, aby byly naše slova
 a mysl sjednocené a skutečně jsme tomu, co říkáme, věřili.
Pokud je někdo bez dostatku finančních prostředků a neustále si opakuje "já mám mnoho peněz", přičemž tomu nevěří, blokuje si příchod možností a příležitostí jak může peníze získat.


Abychom v sobě navodili důvěru, že se naše přání splní, je účinné afirmace zjemnit. V uvedeném případě lze například použít: "peníze jsou na cestě ke mně", "již se dějí změny, které mi pomohou získat víc peněz", ...

"Máme-li bezvýhradnou víru, zcela nemožné se stává naprosto možným."

~Sri Chinmoy~


Pokud naše přání vychází skutečně z našeho nitra a je v souladu s čistotou, pak je důležité být v naprosté víře, že se splní. Vesmír pracuje stále, i když my to někdy nevidíme. Vše má své správné načasování a bývá nám odkryto v pravou chvíli. 

Naslouchejme své intuici a Vyšší Inteligenci, jež nás jednotlivými kroky vedou. Avšak abychom se ke splnění svého přání mohli přiblížit, předpokládá to naši ochotu dělat ve svém životě změny.


Pokud nás okolí, byť je to myšleno v dobrém, odrazuje od něčeho, co z hloubi duše cítíme, že chceme žít, nenechme se strhnout. Nejsme nikdo druhý ani nikdo jiný z celého světa. My jsme my, zcela jedineční, proto nikdo jiný nemůže cítit sílu našich nejniternějších přání a tužeb, které si žádají naši pozornost. A to z jediného důvodu, že si přejí být skrze nás projeveny ve fyzické realitě.

Pravá podstata života sice spočívá v samotném bytí a prožívání hojnosti přítomného okamžiku, stále jsme však pozemskými Bytostmi mající své touhy. A jestliže si je plníme, plníme tak i záměr, se kterým jsme sem přišli - být šťastní.