Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Poselství tvořím tehdy, když jsem k tomu vedena. Právě tehdy má být cosi sděleno.

Poselství se dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu má dostat.

Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Pokud cítíte, že si potřebujete promluvit a jste-li otevřeni tomu, vydat se pod povrch dění toho, co žijete a také, pokud cítíte, že jsem právě já tím, s kým chcete své záležitosti sdílet, jsem připravena se s vámi shledat.

V rámci akce nyní nabízím konzultace se slevou 30 % z běžné ceny. Akce trvá v době 12.–26. 6. 2024.

Více informací naleznete v odkazu: https://www.zijusvesny.cz/akce/

Více informací o mých službách v odkazu: https://www.zijusvesny.cz/sluzby/

Vždy jsem spojena s tím, s kým být spojena mám.

S láskou a úctou

Jana Vaňková

14. 6. 2024

Co máme nyní vědět

Zmírni svůj postoj k dané situaci a ke všem lidem, kterých se týká, včetně Tebe samého.

Nesnaž se si cokoli "vydobýt", netlač na pilu a v záležitostech nacházej pod povrchem dění to, co se zrcadlí Tobě.

Každému se děje to, co má uvnitř sebe a dostává lekce, aby pochopil a očistil se od všeho, co není bezpodmínečná Láska, Čistota a Moudrost. Jestliže si sám dokážeš přiznat, že se se sebou potýkáš, pak také dokážeš pochopit chování druhých, kteří si též zpracovávají to své. Proto buď v soucitu – s druhými i sám se sebou.

Ať se děje cokoli, odevzdej své obavy a trápení Andělům a uvolni se.

5. 6. 2024

Co máme nyní vědět

Vše se děje přesně, jak má a to, s čím ses potýkal (se potýkáš) má hlubší význam, který je pod povrchem.

Sejmi ze sebe negativní myšlenky, strach, obavy, úzkost, očisti svou energii (zavolej si na pomoc Archanděla Metatrona) a odevzdej veškeré obavy Andělům.

To "nejhorší" už máš za sebou, nyní již na předchozích obtížích pracuješ.

Víš jasně, co udělat, tak buď odvážný a pokračuj v tom, čemu věříš.

30. 5. 2024

Co máme nyní vědět

O slovo se hlásí změna spojená s pracovní oblastí, s projektem, na kterém pracuješ, změna v čemkoli, co nějakým způsobem souvisí s Tvou "prací" či posláním, tím, co vykonáváš nebo vykonávat chceš a již pro to činíš dané kroky.

Záležitost mohla být po nějakou dobu pozastavená, nevyvíjela se dál, nevěděl jsi, jak dál, nebo se Ti do dalšího konání nechtělo.

Máš něco pochopit a učinit změnu, něco třeba jen pozměnit, zvolit jiný přístup.

Drž se toho, aby to bylo plně v souladu s Tebou a přinášelo Ti to vnitřní Svobodu. To je indicie. Odpověď máš v sobě.

Jakmile pochopíš, jsi na novém začátku.

23. 5. 2024

Co máme nyní vědět

Ujmi se vedení a pokračuj v tom, co jsi započal. Máš-li nějaký nápad, jak dál, realizuj ho.

Vyhni se však egu, které se může hlásit o slovo a zaměř se na to, abys konal čistě pro všechny zúčastněné.

Záležitost se nemusí vyvíjet tak rychle, jak by sis přál, protože je součástí procesu i léčení Tvého vnitřního dítěte. Měj proto soucit sám se sebou i s ostatními, jichž se to týká. Nemůžeš někomu podsouvat něco, v čem spatřuješ svůj prospěch. Konej, ale netlač na pilu. Postupné kroky Ti pomohou odvést Tě z ega do Lásky, a tehdy je ten správný čas na posun.


Celkově jsou nyní náročnější energie a probíhá naše vnitřní léčení, což na sobě můžeme i pociťovat. Možná máme nutkání druhé poučovat, snažit se jim říkat, co mají jak dělat, mít "věci" pod kontrolou, avšak nemáme do cesty druhých zasahovat tak, jak nám není dovoleno.

Mějme na paměti, že se nám vždy zrcadlí to, co si sami potřebujeme zpracovat a též, že si do všeho projektujeme to své. Soucit je tedy na místě pro nás všechny.

17. 5. 2024

Co máme nyní vědět

Stáváš se sám sobě nejlepším partnerem. Začal jsi činit potřebné kroky. Konáš tak, jak je to v souladu s Tebou. Dáváš sám sobě to, co chceš a taky to, co potřebuješ. Zabezpečuješ sám sebe. Jsi ve své autenticitě.

Znovu prožíváš zázraky a příval energie.

Ještě se potýkáš sám se sebou, máš strach a nevěříš si, ale další karta jasně vybízí, aby sis věřil.

Soustřeď se na to, jaké máš myšlenky, protože těmi si tvoříš, těmi celou záležitost ovlivňuješ.

Nalaď svou mysl pozitivně (můžeš to podpořit afirmacemi, meditacemi apod.), podpoř svůj záměr a věř.


Poselství již tvořím pouze tehdy, když jsem k tomu vedena. Právě tehdy má být cosi sděleno.

Taktéž platí, že si poselství najde toho, koho si najít má a tehdy, kdy se k němu má dostat.

Poselství na den 14. 5. 2024

Ty víš, co máš dělat. Mohl jsi to už nějakou dobu plánovat, ale držel ses zpátky, protože Tě ovládal strach (to učinit, nedůvěra v sebe, strach z neznámého) a stagnoval jsi. Je však správný čas vykročit a jít si pro to, co cítíš, že je Tvé.

Nalaď se na vnitřní mír. To je cesta, jak vše zvládnout a veškerý strach "rozpustit".

Poselství na den 13. 5. 2024

Cokoli dnes řešíš, máš-li nějaké nápady, dostavují-li se určité pocity, vnímáš-li určité energie, následuj svůj vnitřní hlas a respektuj to, co cítíš.

Přiznej si pravdu o svém způsobu životního stylu v oblasti zdraví a zaměř se na něj.

Poselství na den 10. 5. 2024

Uskutečni nápad, který jsi dostal. Máš jasné vize a víš, co a jak máš udělat, tak se tím řiď.

Tvůj nápad je nejen Božím vedením, ale také Tvých milovaných zemřelých.

Poselství na den 9. 5. 2024

Dnes se Ti dostává duchovního poznání. Proudí k Tobě další informace, zjevují se Ti další duchovní symboly, …abys pochopil, jak to tady funguje.

Poselství na den 7. 5. 2024

Urči si priority a dej přednost svému srdci.

Můžeš mít pocit, že je toho na Tebe příliš, že se to všechno sešlo a potřebuješ řešit spoustu "věcí". Naslouchej však svému srdci a přiznej sám sobě pravdu, co je pro Tebe nyní opravdu nejdůležitější, i když se Ti do záležitostí "vkrádá" rozum, který by to nejradši chtěl a měl podle svého. Uvidíš, že se Ti to vyplatí.

Poselství na den 6. 5. 2024

Jasně cítíš, co máš udělat, k čemu jsi veden, co se kolem Tebe děje. Vnímáš, cítíš, prostě víš.

Věnuj pozornost svým pocitům a emocím a důvěřuj jim, neboť se Ti jejich prostřednictvím dostává Božího vedení. 

Poselství na den 3. 5. 2024

Dnes jasně zříš, co se Ti děje a co se možná z minulosti znovu opakuje.

Nyní však v záležitosti odstup Ty si zachováváš a na první místo již sebe dáváš.

Zapojíš-li ještě Tvou přirozenost, sílu úsměvu, do celé záležitosti vkládáš mnoho pozitivního vlivu.

Poselství na den 2. 5. 2024

Věnuj péči svému vnitřnímu dítěti, dopřej mu lásku, cit a pozornost.

Věnuj péči dětem, které Tě potřebují.

Pokud máš pocit, že na sebe (a to, co Tvé vnitřní dítě potřebuje) či na děti "nemáš čas" nebo Ti chybí energie, požádej o pomoc. 

Poselství na den 30. 4. 2024

Věř.

Poselství na den 29. 4. 2024

Dnes se Ti bude dostávat vedení ohledně toho, jak zvýšit svůj finanční příjem. Věnuj těmto svým myšlenkám pozornost a zapisuj si je.

Tvá prosperita se také odvíjí od toho, jak a zda si ji manifestuješ.

Poselství na den 26. 4. 2024

Abys byl šťastný, odpusť.

Abys byl trvale šťastný, zapomeň na smutný zážitek.

~ SriChinmoy ~


Nikdy se netrap věcmi, které nemůžeš změnit.

Změň svůj úhel pohledu na pravdu.

~ SriChinmoy ~

Poselství na den 25. 4. 2024

Procházíš proměnou, získáváš nový vztah k sobě, posiluješ svou sebelásku.

Má to však své Boží načasování.

Ještě je na místě odpuštění.

Učíš se věřit životu, jeho proudu, učíš se věřit sobě.

Cokoli dnes řešíš, dej si jasný záměr, plyň v proudu života, buď v přítomnosti a nech, aby se vše projevilo. Tehdy také můžeš očekávat zázraky.

Jsi ve fázi, kdy už žiješ ponovu, ale i tak ze sebe ještě propouštíš způsoby myšlení a uvažování z minulosti, které Tě blokovaly. Uvědomuješ si, že sis vše způsoboval Ty sám, proto je na místě odpuštění – sobě i všem zúčastněným. Vždy bylo vše v pořádku tak, jak bylo a vždy jste všichni jednali tak, jak jste to v dané chvíli nejlépe dokázali (neboť každý si zpracovává svá vnitřní zranění, na základě kterých ne/vědomě jedná).

Žiješ situace, které Ti nějakým způsobem zrcadlí minulost, Tvé minulé nastavení a fungování či to, co jsi kdysi uvnitř sebe prožíval. Tvá proměna je postupný proces a vyžaduje čas. Možná máš ještě něco zažít a prožít, něco, co Tě má posílit a pomoct Ti se v té kukle vyvinout, abys mohl ve správný čas vylétnout jako motýl, který nepřemýšlí o tom, jestli když vylétne, bude umět létat. Je důležité, abys ve svém nové verzi zapustil pevné kořeny a věděl, že ať se děje cokoli, víš, že se na sebe i na život můžeš spolehnout.

Tvé dřívější já mohlo být plné strachů, obav a úzkostí, nemusel jsi důvěřovat životu, protože se Ti stále dokola děly nepříjemné "věci", a to Tě vedlo k potřebě získávat kontrolu nad jinými ("věcmi", lidmi) a lpět na tom, co má jak být.

Život Tě nyní učí osvojit si žití v přítomnosti, vnímat svůj vnitřní hlas, vnímat vedení a nejrůznější znamení, učí Tě osvojit si nechávat záležitostem volný průběh, netlačit na jejich vyřešení a nelpět na způsobu, jak se mají vyřešit. Učí Tě věřit životu, Bohu, Vesmíru, že vše zázračně zařídí, neboť je prozřetelný a ví, co je vždy momentálně pro všechny zúčastněné to nejlepší.

Přeji vše dobré.

(Vždy, pro cokoli se rozhodneme, je dobré, protože si to potřebujeme prožít. Proto je taky vždycky všechno v pořádku tak, jak je.)

Poselství na den 24. 4. 2024

Buď sám sobě tím nejlepším partnerem. Vnímej, jak to máš právě Ty. A ať se kolem Tebe děje cokoli, zvol si sebe a buď věrný sám sobě.

Ty rozhoduješ o tom, jak a zda budeš na vnější okolnosti reagovat. Zda se necháš ovlivnit něčím, co ani není Tvoje a pustíš si k sobě negativní energii, nebo se rozhodneš to nechat kolem sebe jen projít a zůstat v tom "hezkým".

Poselství na den 23. 4. 2024

Tvé poslání Tě vede ke změně ve Tvé profesní dráze.

Pokud své poslání znáš, naskýtá se před Tebou změna, která Ti má pomoct k tomu, abys jej mohl vykonávat. Nelpi na svých dosavadních představách a přesvědčeních o tom, jak se k vysněnému cíli dostat, protože cesta může být jiná.


Pokud se ve svém nynějším zaměstnání necítíš dobře a nejsi v něm šťastný, na cestě je změna.

Posláním každého z nás je zářit z našeho nitra, být šťastný. A pakliže je naše světlo čímkoli tlumeno, děje se vše pro to, aby to z našeho života odešlo a mohlo to být nahrazeno něčím lepším.

Poselství na den 22. 4. 2024

Tvé modlitby byly a jsou vyslyšeny. Andělé a Tvoji nebeští pomocníci Ti k jejich vyplnění právě pomáhají.

Dej pryč obavy z budoucnosti, odhoď pochyby a buď jako děti, které žijí v přítomnosti, v radosti a které věří. 

Poselství na den 19. 4. 2024

Něco se o sobě učíš. Získáváš informace, a to i skrze nepříjemné zkušenosti. Ve svém nitru se dostáváš do nepříjemných pocitů sám ze sebe, pocitů, jež Tě provází možná už od dětství.

Nyní však již objevuješ pravdu o tom, že jsi byl vždycky v pořádku. Již dokážeš spatřit, jakým svým vnitřním nastavením a iluzemi o sobě sis do života to, co Tě zraňovalo a dávalo Ti "důkaz" o Tvé "marnosti", přitahoval.

Vnímáš nevinnost všech zúčastněných stran a skutečnost, že všechno bylo a je "pouze" pospojováno dle podobnosti energie.

Proudí k Tobě inspirace ohledně něčeho, na čem pracuješ nebo na čem u sebe pracuješ, ale potřebuješ si dát sám sobě prostor na vnitřní kontemplaci, aby ses s tím popasoval, vypořádal, abys přijal, jak se děje, dostal odvahu a šel do své síly a konal již v novém nastavení.

"Vše" se zázračně vyřeší.

Poselství na den 18. 4. 2024

Ty musíš vědět, co je láska.


Poselství je tentokrát tvořeno bez pomoci karet. Každý, nechť si v něm najde to své.

Poselství na den 17. 4. 2024

Vnímáš skrze své Vyšší Já informace, dostáváš odpovědi.

Odpusť a odevzdej ze sebe veškerou tíhu minulosti, nepříjemné pocity ze sebe samého. Odpusť sobě i ostatním – znovu, přesto, že máš pocit, že už jsi tak učinil. Někdy bývají naše rány hluboké a dostávají se z nás po vrstvách. Vše bylo v danou dobu tak, jak to bylo, v pořádku. Ty i všichni zúčastnění jste se rozhodovali a konali tak, jak jste nejlépe dovedli. Právě díky své minulosti ses stal tím, kým jsi dnes.

Již jsi v novém kabátě, tak se nenech stáhnout zpátky a pevně se rozhodni pro SEBE, žij sebe a to krásné, co se Ti nabízí. Už nedopusť, abys přijal jakékoli další iluze o sobě, o tom, že nejsi dost dobrý takový, jaký jsi, protože Ti třeba něco nejde, v něčem nevynikáš, máš své slabé stránky. Tvé slabé stránky jsou Tvou součástí, tak je přijmi a miluj se ve své celistvosti.

Až budeš zase někde čekat na vlak nebo stát ve frontě u pokladny, nech kolem sebe ten dotěrný a nepříjemný pocit "co si o Tobě druzí asi tak myslí" jen projít, usměj se a zvol si prožívání Sebe v Přítomnosti. Protože ta přitahuje Zázraky a Radost.

Poselství na den 16. 4. 2024

Nedrž se zpátky a nevyživuj svou minulost energií. Jsi připraven, tak se chop kormidla a řiď svou loď po proudu, který je v souladu s Tvým novým nastavením.

Prostřednictvím sebe, svých schopností, pravého Já, své autenticity motivuj a veď i ostatní.

Už jsi v novém a osvojuješ si jej v každodenním žití, to staré se však z Tebe ještě dostává ven. Proto si dopřej péči, buď na sebe vlídný, obklopuj se příjemnými lidmi a prostředím a své pocity ze sebe vypiš tak, jak to budeš cítit.

Poselství na den 15. 4. 2024

Ujmi se své tvořivé síly, jíž jsi byl obdarován a zhmotni si to, co chceš žít.

Ty jsi strůjcem svého štěstí, tak roztáhni křídla a leť si pro to, co je Tvé.

Poselství na den 12. 4. 2024

Jasně cítíš, jaké změny se ve Tvém životě dějí, co uvnitř sebe měníš. Již za vynaloženou snahu očekáváš jakési zadostiučinění, avšak máš být trpělivý. Sice se rozhodneš jít do své síly a získat nadhled, i tak se ale můžeš sám se sebou potýkat, neboť myšlenky zaměstnávají Tvou hlavu. Ještě máš něco pochopit, abys našel řešení.

Poselství na den 11. 4. 2024

Láska je odpověď.

Všichni zde prahneme po tom jednom, a to je Láska (uznání, ocenění, přijetí druhými, být milováni, …). Abychom ji však mohli žít ve vnějším světě, musíme jí nejprve nastavit zrcadlo, jež je ukryté v nás samých.

Pod povrchem veškerého nízkého jednání (manipulace, lpění, potřeba kontroly, strach, …) se skrývá skutečná podstata věci, a tou je nedostatek, a tedy, potřeba Lásky.

Očisti svou energii. Očisti svou mysl, zbav se negativních a zbytečných myšlenek, přestaň si do sebe vsakovat příběhy druhých, nevytvářej si domněnky, sejmi ze sebe pocity viny a vnímej vše pouze Láskou. 

Poselství na den 10. 4. 2024

To, čím si momentálně procházíš, může být náročné, ale děje se tak z důvodu, že se jedná o léčení Tvého srdce a vede Tě to k Tvému duševnímu posunu. Smiř se se situací, poskytni sám sobě útěchu a buď na sebe vlídný.

Setrvávej plně v přítomnosti, jež s sebou přináší hojnost a splnění "snů" – hlavně tužeb, které v sobě cítíš momentálně. To Ti také pomůže celou záležitostí projít. Tvoříš-li si ve své hlavě myšlenky, domněnky ohledně toho, co jak bude, dostáváš se svým přičiněním do pocitu strachu, obav a úzkostí. Uvolníš-li se a napojíš se na přítomný okamžik a přenecháš-li vše Vyšší Inteligenci, předestřou se před Tebe zázračná řešení, která Tě povedou do Radosti. Úspěch také dnes budeš moci s někým sdílet nebo to můžeš být i Ty sám, kdo se bude se sebou radovat z úspěchu, z toho, jak se vše zázračně "zařídilo".

Poselství na den 9. 4. 2024

Urči si priority a soustřeď se na to, co je pro Tebe nejdůležitější.

Dnes je Ti seslán Dar od Stvořitele, tak jej přijmi.

Poselství na den 8. 4. 2024

Odevzdej veškeré své obavy, starosti a trápení Andělům a s odhodláním si jdi za tím, čemu věříš.

Minulost, strach, nejistota, neznámé Tě můžou stahovat zpět. Setkáváš se s tím, co se zdánlivě jeví jako překážky. Ve skutečnosti Tě však učí se rozhodovat, prověřují Tvé odhodlání, sebedůvěru a pomáhají Ti ze života odstranit to, co už Ti neslouží.

Jsi to Ty, kdo si je sám sobě terapeutem. Tak otevři svou náruč, nebojuj, ale přijímej, jak se vše děje, odevzdej se a rozhodni se pro posun na další level.

Zůstaň ve své Síle a s pevným rozhodnutím se vydej vstříc svým záměrům a tomu, co cítíš. Dokážeš to.

Poselství na den 5. 4. 2024

Pravda se Ti ukazuje taková, která odráží to, co je uvnitř Tebe. Skutečnost celé "záležitosti" může být úplně jiná, ale Ty vždy spatříš to, co vidět, slyšet, vnímat chceš, to, co si k sobě vztahuješ na základě Tvých zkušeností z minulosti, Tvých nevyléčených zranění a bloků, na základě Tvého vnitřního nastavení.

Vždy si z vnějšího světa do záležitostí projektuješ to, co máš uvnitř sebe. Vnímáš tedy svou verzi pravdy, nikoli tu, která je bez zatížení strachu, pocitu nepřijetí, nedůvěry, lpění, …, ta, která je nezaujatá, čistá, nezatížená čímkoli, co není Láska.

Na všechny verze Tvých rozhodnutí lze najít pravdu, respektive obhajobu, proč jsi se tak rozhodl.

Můžeš najít pravdu, která je ovlivněná egem, chtíčem, manipulací, ... Stejně tak můžeš otevřít své srdce a poznat skutečnou pravdu toho, co je pod povrchem pravdy ega.

Vždy máš volbu a vždy je každé naše rozhodnutí právě takové, jaké má v daný moment být. Někdy potřebuješ dát přednost tomu "povrchnímu", aby sis prošel zkouškami a mohl tak dojít k poznání. Nic není špatné, respektive, vše je dobré.


Zde je ještě mé osobní poselství, které cítím, že mám předat.

"Jsi jedinečná a nádherná Bytost. Nikdo další nemůže být jako Ty, proto se s nikým ani nesnaž srovnávat. Obohacuj svět tím, že jsi sám sebou."

"Propusť ze sebe a odevzdej všechen pocit viny a nezatížený a v radosti kráčej svým životem dál."

"Vše, co jsi prožil, včetně toho, co se mohlo jevit jako nepodařené, bylo potřeba si prožít, aby ses mohl stát tím, kým jsi dnes."

Poselství na den 4. 4. 2024

Zachovej si vnitřní Rovnováhu, klid, napojení sám na sebe, na přítomnost.

Odevzdej se proudu života. Nech záležitostem volný průběh a důvěřuj.

Tato cesta je cestou Tvé vnitřní Svobody.

Poselství na den 3. 4. 2024

Buď odvážný a stůj si za tím, čemu věříš.

Důvěřuj svému nadšení a vášni a řiď se jimi.

Můžeš se cítit unavený, vyčerpaný, stojíš na rozcestí a nevíš, jak se rozhodnout. Odehrává se v Tobě dialog mezi srdcem, jež zná pravdu a rozumem, který se Ti snaží poskytnout pocit bezpečí, jistoty a to, co už zná z minulosti.

Pokud se něčím zabýváš, něco vytváříš, máš nové nápady, náměty na Tvé "projekty", ale nevíš, jak dál, celé se to táhne či oddaluje dalšími událostmi, nebojuj s tím a jen to přijmi. Možná se ještě má něco stát, máš dostat další informace, které Tě nasměrují, způsobí to, že některé své plány přehodnotíš a pozměníš. Vše je tak v pořádku a děje se tak, jak má. Kromě toho, že si tím máš projít (v souvislosti s Tvým duchovním růstem), jsi také pod stálou ochranou Vyšší Moudrosti. Ber tedy veškerá "pozastavení" jako pomoc – čas k introspekci, k úpravě či přehodnocení plánů, získání větší sebedůvěry, k získání času na to, aby se mohly vzájemně sladit veškeré okolnosti (vše má Boží načasování) atd.

Někdy Tě Vesmír pokouší a sesílá různé zkoušky, aby prověřil, jak jsi pro danou záležitost odhodlaný, jak jsi věrný sám sobě, svým vnitřním pravdám, odpovědím srdce, které Tě vždy vede ke šťastnému životu. Jsi prověřován, jak jsi postoupil ve Tvém duševním růstu, jak si sám sebe vážíš, zda si již "konečně" věříš, zda si zvolíš variantu, kterou už znáš, i přesto, že naplnila svůj účel. I to je v pořádku, pokud se tak rozhodneš. Třeba si ještě potřebuješ prožít podobné, abys získal odvahu se posunout. Každý má svou cestu, proto není potřeba nikoho hodnotit a už vůbec ne soudit. Pokud však jednoznačně cítíš, že chceš tentokrát "to něco" udělat už jinak, že si chceš jít si za tím, co Tě táhne, máš k tomu veškerou podporu Nebes.

Buď otevřený znamením, kterých se Ti dostává neustále, a také se o ně neboj požádat. Pokud toto učiníš, je téměř jisté, že je obdržíš. Vždy se dostaneš tam, kam máš a vždy k Tobě přijde to, co má, abys získal potřebné odpovědi a mohl se rozhodnout, jak to chceš dál.

Poselství na den 2. 4. 2024

Přítomnost, Lehkost Bytí, Rovnováha mezi přijímáním a dáváním.

Plyň v proudu života, pluj v Lehkosti Bytí, dávej ze srdce, z čistoty. Vyšší Moudrost sama zařídí, aby se Ti dostalo na oplátku toho, co zrovna potřebuješ. Ovšem odměnu opět můžeš spatřit tehdy, jsi-li bdělý a v přítomnosti.

Je to stále dokola, ale je to skutečně o tom. Hojnost prožíváme tehdy, jsme-li plně v přítomnosti a proplouváme-li v lehkosti. Hojnost znamená, že se nám plní to, co právě momentálně ve svém nitru cítíme, že chceme, že potřebujeme. To nás vede do Pocitu štěstí, radosti, naplnění, a tímto naladěním si vytváříme i další pozitivní budoucnost. Tehdy se nám dějí zázraky a spatřujeme řešení na vše. A to nás vede do důvěry v život, v to, že je o nás postaráno a že tu pro nás všechno je.

Přítomnost a Láska, jež s sebou přinášejí Hojnost, jsou to jediné, čím můžeme zvítězit nad strachem z budoucnosti a z čehokoli, co nyní řešíme.

Poselství na den 28. 3. 2024

Zvol si a nalaď se na tu největší a nejmocnější Sílu - Lásku, a dokážeš vyřešit vše. V pocitu Lásky vnímáš synchronicitu událostí, cítíš propojení se vším a se všemi, žiješ zázraky.

"Míru ve světě můžeme dosáhnout, až síla lásky nahradí lásku k síle."

~ Sri Chinmoy ~


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 27. 3. 2024

Stojíš na prahu nových začátků.

Dopřej si čas na "odpočinek", samotu, jdi do přírody nebo se věnuj něčemu, co Ti přináší klid, pomáhá se uzemnit a přijmout Tvé životní změny.


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 26. 3. 2024

Úplněk ve znamení Vah, který nás doprovázel 25. 3., jsme mohli pociťovat velmi silně, neboť pro nás představoval jakousi očistu.

Úplňkové energie na nás mohou pochopitelně působit i následující dny, proto sebou nechme vše, co k nám z našeho nitra přichází a promlouvá, vše, co je "zastrčené" a co se hlásí o slovo, projít. I když jsme se hodně posunuli a máme pocit, že už jsme jiní, mohou se nám navracet záležitosti a pocity z minulosti, z dětství, a můžeme se tak dostat do pocitu uvíznutí. Je to ale pouze dočasný stav, neboť se z našeho nitra odplavují zbytky toho, co jsme si mysleli, že jsme si v sobě vyřešili a považovali to za uzavřené. Je to jakési dočišťování, v rámci něhož ukončujeme dosavadní nezdravé cykly.

Máme-li potřebu se vyplakat či vyvztekat, učiňme tak. Přistihneme-li se v pocitu "role oběti", i když víme, že jsme si svou minulost vytvořili sami svým nastavením (pochopitelně v souvislosti s tím, co jsme převzali vlivem rodiny, z "norem společnosti" atd.), nechme to sebou projít, vypusťme ze sebe hněv a znovu odpusťme – sobě, že jsme na sobě dopouštěli páchat to, co jsme dopustili, i druhým (s vědomím, že to oni byli ve svém nitru zranění). Vždy jsme všichni konali tak, jak jsme to v danou dobu dovedli nejlépe.

Tento úplněk se nese v duchu rovnováhy, což s sebou přináší i léčivou a uzdravující energii ve všem, co už v našem životě být nemá a co je nám postupně odebíráno (převzaté iluze o tom, že nejsme dost dobří takoví, jací jsme, že jsme něco nezvládli, přehnané požadavky na naši osobu, absence ocenění se za to, co jsme zvládli a co považujeme za samozřejmost, pocitové návraty do dětství atd.), a to pro nás může být nepříjemné, bolestivé, zraňující.


Poselství, jež se přede mě skrze karty rozvinulo, zní jasně.

Pokud máš jakýkoli pocit, že jsi selhal, zklamal (i sebe), uvíznul, zastavil se, pocítil znovu tíhu minulosti, i když jsi měl pocit, že jsi ze sebe veškeré nánosy bahna smyl a všem zúčastněným (včetně sebe) odpustil, pokud se cítíš jakkoli mizerně (psychicky i fyzicky), nech to sebou projít a ve správný čas v sobě opět zažehni jiskru a rozdmýchej oheň, znovu probuď svou Sílu a pokračuj na své cestě.

Zkoušky, které Tě provázejí, mají zbytky toho bahna dovyčistit ze Tvých stop, abys mohl plnými doušky vychutnávat zářící energii Slunce, jež svítí stále, i když je někdy skryté za mraky. Také jsi prověřován, jak jsi pro učinění změn ve svém životě plně odhodlaný. A v neposlední řadě dostáváš možnost odkrýt své podvědomí a nalézt příčiny dění toho, co se Ti v životě opakuje a co už žít nechceš. Jakmile je najdeš, vydáváš se na cestu uzdravení.

Stáváš se sám sobě tím nejlepším přítelem, duchovním partnerem, tím, o koho víš, že se můžeš kdykoli opřít a být sám sobě kotvou. Vše, co chceš ve svém životě žít, si "musíš" dát nejprve Ty sám ve svém vnitřním nastavení, v Sebelásce, zdravé Sebehodnotě a Sebeúctě. Teprve poté se Ti to může odrazit i ve vnějším světě. 

Cesta, kdy se setkáváš tváří v tvář sám sobě, bývá sice bolestivá, avšak s každou uběhnutou metou tohoto "životního maratonu" se stáváš Silnější Bytostí.


Přeji nám všem zdárné projití těmito úplňkovými energiemi. Každý, nechť si prožije to, co potřebuje a pak plný návrat do Své Síly.


S láskou, úctou a pokorou

Jana


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 25. 3. 2024

Věnuj pozornost znamením, která dostáváš.


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 22. 3. 2024

To, co si z hloubi duše přeješ, bylo vyslyšeno. Po Tobě se však chce, aby ses už nesnažil jít cestou kohokoli jiného, aby ses nesnažil napasovat do něčeho, co se "žije ve společnosti" a co je považováno za "dogma". Již to v sobě nepotlačuj a plně si přiznej své vnitřní pravdy, to, kým jsi a co chceš ve skutečnosti žít. Přijmi svou odlišnost, nestyď se za ni a neboj se vystoupit z řady. Právě takto jsi stvořen, a proto je u Tebe vše v pořádku. To Ty máš v sobě klíč, kterým můžeš odemknout dveře PRÁVĚ ke SVÉMU životu, šťastnému životu. Jedině tehdy, když začneš měnit život podle svých skutečných tužeb, se můžeš stát šťastným člověkem a šířit svou radost i do okolí. 

Nalaď se na svoje vnitřní pravdy. Tehdy máš plnou podporu Vyšší Moudrosti a Tvé tužby se plní. Některé pravdy již znáš. Ty, které ještě neznáš, objevíš na základě opakujících se, mnohdy nepříjemných i bolestných, zkušeností. Jakmile totiž padáme na dno, pouštíme vše umělé, co jsme se snažili udržet, otevíráme svá srdce, vnímáme svůj vnitřní hlas, spatřujeme skutečnost toho, co chceme a osvobozujeme se.

Dnes ke všemu přistupuj hravě, s lehkostí, buď TEĎ a nech se unášet na vlně hojnosti, kterou s sebou bezstarostný přístup přináší. Tehdy se vše, co Tebou v přítomnosti vnitřně prochází, plní.


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 21. 3. 2024

Dostává se Ti požehnání, Tvé modlitby byly vyslyšeny a nyní se pracuje na tom, aby se vše zázračně poskládalo a vyústilo tak, jak je to pro všechny nejlepší.

Dopřej si samotu, prožívej vnitřní napojení na sebe, na Zdroj, přijímej v tichosti a klidu energii, která Tě obklopuje, neočekávej a nelpi, pouze se oddej proudu života a důvěřuj. Vše se Ti ukáže.


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 20. 3. 2024

Ve změnách, které ve svém životě podstupuješ a osvobozuješ se od něčeho, co Ti neslouží, co Ti ubližuje (včetně nezdravých myšlenkových návyků), postupuj krok za krokem. Když příliš sleduješ cíl, když se snažíš změnit něco nefunkčního, co je v Tobě zakořeněné a žiješ s tím mnoho let, může Tě pohltit strach, můžeš se dostat do stagnace či rezignace, protože samotný cíl je velké sousto. Dej si jasný záměr a v přítomnosti se nech vést konkrétními kroky. Až se za čas ohlédneš zpět, spatříš, jak hodně ses posunul.

Dopřej si vnitřní klid a péči o sebe, včetně Tvého těla. Tehdy snáze ucítíš a navnímáš, co máš dělat dál.

První krok je však jen a jen na Tobě, a tím je se pro změnu rozhodnout. Vyšší Moudrost pak zapojí do procesu vše potřebné (v podobě lidí, okolností, situací, změn uvnitř Tebe, …), které Tě ke kýžené změně povedou.

Cesta je cíl. To na ní duševně rosteme a obrušujeme se, abychom se stali diamanty, kterými ve své podstatě jsme.


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.


Ještě připojuji informace ohledně probíhající akce na mé služby v rámci přivítání jara.

Konzultace se slevou 30 % z běžné ceny + výklad karet k dané záležitosti.

Platnost akce a možnost přihlášení: 5.–28. 3. 2024.

Více informací naleznete zde: https://www.zijusvesny.cz/akce/

Poselství na den 19. 3. 2024

Rozhoduj se srdcem, i kdyby Ti Tvé rozhodnutí přinášelo "obětování se" (v podobě investovaného času, peněz, osamělosti po rozpadu vztahu, …).

Později se Ti vše ukáže a Ty pochopíš, a budeš vděčný.

Hlas srdce nezná falešné tóny, a proto mu důvěřuj.


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 18. 3. 2024

Věnujme pozornost svým myšlenkám, nápadům, námětům, neboť nás vedou k uzdravení, sebedůvěře, k tomu, kým ve skutečnosti jsme, ale přes získané bloky to nedokážeme spatřit. Jsme vedeni k tomu, abychom se sami sobě stali tím nejlepším přítelem, o kterého se můžeme vždy opřít a poskytnout si bezpečí. Veškeré odpovědi máme v sobě a hlas intuice nás vždy vede správně.

Může se dostavit i pocit déjà vu v nějaké záležitosti. Možná si jen máme projít nějakou situací z minulosti znovu, abychom ji dovyčistili, nebo máme tentokrát zvolit jiný přístup řešení a vydat se jinou cestou, než cestou strachu, která je nám známá a která se nás snaží domněle a uměle udržet v pocitu bezpečí.

Jistě, že se klade důraz na to, abychom žili v přítomnosti, ale pokud se nám něco v minulosti "nepovedlo", něco jsme nepochopili, je pro nás připravena jakási reparátní zkouška, abychom mohli své jednání, způsob myšlení, přístup, čistotu záměru atp. napravit. A je vždy na nás, jak jsme schopni rozpoznat, co se nám opakuje a co se po nás chce, abychom se mohli vědomě posunout.

Máme-li nějaký nápad, námět k tomu, co bychom ve svém životě rádi realizovali, ale chybí nám dostatek odvahy, přiznejme si, co je zdrojem našich obav a nedůvěry v sebe (jež byla výchovou a dalšími vlivy narušena) a na tom vědomě pracujme.

Dnešní poselství nás vede skrze naše myšlenky, nápady či různá uvědomění k uzdravení něčeho, co je uvnitř nás skryto a k tomu, abychom se zase o kousek dostali zpět k sobě a stali se sami sobě kotvou.


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 15. 3. 2024


"Vedení" druhých

Dnes můžeme být spojeni s někým, komu máme poskytnout duševní podporu – tím, že ho vyslechneme, dokážeme mu na danou záležitost dát jiný úhel pohledu, bude-li to žádoucí, pomoct mu k tomu, aby sám dokázal najít odpovědi, které hledá apod.

Máme využít svých přirozených terapeutických schopností a "vést" druhé.


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené  období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 14. 3. 2024

Hojnost

Tento týden je návaznost karet evidentní, kdy nás vedou ve své podstatě k tomu stejnému, a to je osvojení si žití v přítomném okamžiku, neboť právě v něm se děje veškerá Hojnost. Přítomnost, plynutí v proudu života, důvěra životu, odevzdání se mu, propuštění obav z budoucnosti, nelpět, ...

Hojnost je všude "kolem" nás, je tu pro nás a děje se nám. Cokoli, co v přítomnosti potřebujeme, máme nadosah, pouze to "musíme" dokázat spatřit (zaslechneme rozhovor, který nám dá odpověď na to, na co jsme mysleli, na co jsme se vnitřně ptali, někdo nám přinese to, co jsme zrovna potřebovali, jídlo, na které jsme dostali chuť atd.).

Vnímejme své myšlenky a pocity, neboť to, co se nám děje, je "pouze" jejich odrazem. Hojnost proto může znamenat i opak – že se setkáme s něčím, co jsme nechtěli, co jsme si sami "zhmotnili", tím, že jsme si to v myšlenkách představovali, měli z toho obavy, tím tomu dali energii, a následně se to projevilo ve vnější realitě. Vždy, když se o nás tedy budou pokoušet myšlenky na něco, co nechceme, vezměme do ruky pomyslný ovladač a jednoduše je vypněme.

"Jde" mi sem poselství, abychom se nacítili sami na sebe a dali si potřebnou péči – například upřednostnili to, čemu se dnes chceme věnovat před tím, co bychom měli, co "musíme" (nebo k výkonu povinností alespoň změnili přístup) apod. Promlouvají ke mně slova "odevzdání strachu, jemnost, péče, čistota a nevinnost" naší Bytosti, jakou cítíme u dětí, které se nebojí o budoucnost, žijí v přítomnosti, dělají to, co zrovna cítí a ke všemu přistupují s hravostí.

Prociťujme vděčnost a pocit štěstí za vše, čeho se nám dostává a za to, co se nám právě splnilo, neboť to celý proces manifestace přání, tužeb (hlavně těch momentálních v přítomnosti) podporuje, urychluje a násobí jejich počet. Tehdy také dostáváme důkaz, že je tu pro nás vše k dispozici, že vždy dostáváme to, co potřebujeme, a tedy, že je o nás vždy a všude postaráno.


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 13. 3. 2024

Rovnováha

Proudí ke mně silný vzkaz, že si dnes máme zachovávat především vnitřní rovnováhu, a to znamená, vědomě si volit své myšlenky a to, jak se chceme cítit. Pokud se setkáme s nějakými neblaze působícími vlivy (např. negativní nálada či reakce lidi okolo nás), stále jsme to my, kdo rozhoduje o tom, jaký k tomu zvolíme přístup – zda naskočíme na stejnou vlnu (nasákneme do sebe negativní náladu, vztáhneme si negativní reakce druhých na sebe apod.), nebo zda si zvolíme vnitřní mír a to, že se chceme cítit dobře. Volbou druhé možnosti pomůžeme nejen sobě, ale vibrace vnitřního míru budeme zároveň vysílat i navenek, a tím okolní vlivy měnit (například daná osoba odejde, zklidní se atd.).

Další vzkaz navazuje na ten včerejší, a to je, abychom byli plně v přítomnosti a plynuli v proudu života, kde se odehrává vše, řeší se samo, a to přímo zázračně. Jsme-li ve vnitřním klidu a míru s prožitkem štěstí v přítomnosti, myslíme a konáme srdcem (nikoli egem), pak se děje rovnováha Vesmíru, který nám naše dobro oplácí tím samým v podobě různých požehnání, darů, okamžitých splněných přání a tužeb, které uvnitř sebe v danou chvíli pociťujeme.

Dopřejme si to, co víme, že jsme u sebe zanedbávali a opomíjeli nějakou svou potřebu, či naopak, pokud je čas věnovat se tomu, co se hlásí o slovo, učiňme tak.


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 12. 3. 2024

Důvěřuj životu a jeho proudu, důvěřuj sám sobě. Buď šťastný TEĎ.

Naše myšlenky se mnohdy zaměřují na budoucnost a zapomínáme žít v přítomném okamžiku. Avšak právě v přítomnosti, v plynutí v proudu života a napojení se sám na sebe nejvíce tvoříme a prožíváme zázraky a žijeme hojnost, a díky energetickému naladění na těchto vlnách si k sobě přitahujeme to další "hezké".

Držme se svého záměru, ale "netlačme na pilu" a nelpěme na tom, co má přesně jak být, ale důvěřujme, že se vše stane takovým způsobem, jaký je pro nás ten nejlepší a tehdy, kdy je to pro nás nejlepší.

Důvěřujme procesu života a důvěřujme, že je o nás postaráno. Jsme součástí přírody, Stvořitele (Boha, Vesmíru), a ty vždy zachovávají rovnováhu.

Tak jako v moři po přílivu následuje odliv, i Vesmír, Bůh, přírodní zákony se starají o to, aby v našem životě byla rovnováha a dostalo se nám vždy právě toho, co potřebujeme. Pokud jsme například hodně pracovali, dostaneme prostor na odpočinek.

Splnění našeho přání někdy nebývá hned, neboť si potřebujeme ještě něco prožít, a tím se k němu přiblížit – například získat větší sebedůvěru, odstranit své vnitřní bloky, kterými si "to něco" podvědomě nedovolujeme, naučit se nelpět, přijímat vše tak, jak se děje, žít v přítomnosti, …

Mějme na paměti, že na tom, co k nám má připlout, se významně podílíme my sami, tím, co vysíláme zevnitř sebe, snahou něčeho docílit, záměry, které vkládáme do našich rozhodnutí, vztahů ad., neboť co dáváme, také dostáváme.

Pokud nyní cokoli řešíme, odevzdejme to Nebesům, buďme šťastní TEĎ a Důvěřujme, že se celá záležitost zázračným způsobem vyřeší.


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Poselství na den 11. 3. 2024

Dnes můžeme oslavovat nějaký svůj úspěch. Může se jednat o výsledek toho, na čem jsme dosud pracovali, ale také se může jednat o nějaké naše vnitřní uvědomění, ke kterému jsme byli poslední dobou vlivem okolností vedeni a díky kterému se můžeme na své cestě posunout. Je tu pro nás zkrátka jakési zadostiučinění za naši vykonanou snahu, práci, práci na sobě. 


Karty jsou nástrojem sebepoznání, každý tedy, nechť si ve výkladu najde to své.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má a tehdy (tedy i mimo uvedené období), kdy se k němu dostat má.

Věnujme pozornost novým projektům, řešením, myšlenkám a nápadům, jež k nám přicházejí. Zvolme si dětský přístup radosti, hravosti a lehkosti a jděme v souladu s vnitřním vedením. Vše je nyní v pořádku přesně tak, jak je. Vše se zázračně vyřeší.

Přemýšlíme, rozhodujeme se, zvažujeme, ale ještě vyčkáváme, jak se daná záležitost vyvine. Rozumově si skládáme indicie, cítíme nutkání jít a konat, tedy řešit a vyřešit.

Víme, že je třeba vykročit, ale než tak učiníme, ponechme si pro sebe dostatek času na to, abychom zjistili, jak dál a mohli se správně rozhodnout.