Máme tu nový týden a s ním také hlavní poselství, abychom si dávali pozor na to, jakým myšlenkám věnujeme svou pozornost a abychom se soustředili na to, co chceme, nikoli na to, co nechceme, protože myšlenky utvářejí naši realitu (toto je platné neustále, nejen pro tento týden). Další, čemu máme věnovat svou pozornost, jsou naše záměry a věřit v ...

V tomto týdnu se nám dostává andělské podpory, že jdeme správně a že máme na své cestě pokračovat. Může se jednat o práci, projekt, partnerský vztah, o naši vnitřní proměnu, zkrátka o cokoli, co v životě řešíme. Nemáme se bát i nadále vyjadřovat své pravé já, být v souladu se svými vnitřními pravdami a svým srdcem a jít si...

V tomto týdnu nás čeká slunovrat (21. 6.) a je jen na nás, zda se rozhodneme přivítat slunce i do našich životů. Jsme totiž vedeni k tomu, abychom se navrátili ke svému pravému já, abychom naslouchali sami sobě i vedení, kterého se nám dostává (viz další karta) a postupně se vnitřně osvobozovali. Máme důvěřovat svým pocitům, emocím, projevům našeho...

V tomto týdnu jsme vyzýváni k tomu, abychom si jasně přiznali vše, co nás tíží, ať už se jedná o naše vnitřní rozpoložení ve formě obav a strachů, že se třeba něco nedaří tak, jak si přejeme, že nevidíme další způsoby řešení, nebo jde přímo o životní oblasti, ve kterých nejsme spokojení. Už tím, že si to sami přiznáme, se totiž osvobodíme a...