Celistvost naší osobnosti

10.06.2022


Všichni máme dobré vlastnosti a pak ty, které bychom nejraději někam schovali, neboť se řadí mezi ty méně oblíbené. Avšak i ty jsou součástí naší osobnosti a jedině i jejich přijetím jsme celiství. Každý si v sobě nese genetické vlastnosti svých předků, karmu z minulých životů, splácíme karmické dluhy, které jsme si vytvořili v tomto životě, potýkáme se s důsledky výchovy a vlivu společnosti, ..., prostě nás ty temné stránky provázejí. Tak je nepopírejme, ale přijměme. To je základ pro to, abychom s nimi mohli pracovat a zlepšovat je. Ponořme se do sebe a najděme odpovědi na to, jaká příčina se za určitými našimi vzorci chování, myšlení a jednání skrývají, a postupně je transformujme. Jedině tím, že si přiznáme své nejhlubší pravdy a postavíme se čelem tomu, co nás na sobě děsí, tomu, co si v sobě máme zpracovat, se můžeme měnit a stávat se lepším člověkem. Nepopírejme tak žádnou ze svých částí, neboť by to znamenalo popírání sebe samého, a to by se v našem životě opět někde projevilo.


"Každý člověk je při svém příchodu na svět ve stavu celistvosti. Tato čistá energie je světlem velmi podobným našemu slunci. Toto světlo během života, kdy se člověk vyvíjí a zakouší různá traumata, nikdy nenahradí temnota. Světlo nemizí, jen se zakaluje. Práce se stínem je něco jako setření zaprášené vrstvy z okna. Není potřeba pracovat na tom, abyste vytvořili více světla, protože jakmile se z okna setře povlak špíny, světlo začne proudit do místnosti. Odstranili jste to, co ho zatemňovalo."

~Teal Swan~


S láskou

Jana Vaňková