...Jakmile se mě dotkl pocit bezpodmínečné Lásky, Světla a přítomného okamžiku, započal několikaletý proces transformace, duševního poznání, léčení a uzdravování sebe sama, studia, vzdělávání se, ..., a můj život se změnil od základů.

...

Děkuji za veškeré DARY v podobě "utrpení a zranění" a děkuji všem, kteří mi dosud přišli do života, neboť byli mými učiteli. Díky nim mi bylo požehnáno dosáhnout hlubokého poznání, prožívat a cítit propojenost veškerého Bytí, vnímat vše z Vyšší perspektivy, cítit souvislosti a vhledy do situací, ..., být v propojení se Zdrojem, přijímat informace z Vyšších sfér a od Vyšších Bytostí, poznat a osvojit si fungování Vesmírných Zákonů a zákonitostí života, ..., dojít do sebelásky, vnitřně se osvobodit, rozpomenout se a poznat, kdo jsem, objevit své dary a schopnosti, odkrýt své životní poslání, jež si má duše vybrala, ... a stát se vědomým tvůrcem svého života, žít Nebe na Zemi a žít SVŮJ život.


Prožívám bezpodmínečnou Lásku, pocit štěstí a vděčnosti, samotné BYTÍ, sebe, ...však v tom se skrývá veškerá hojnost života a zázraky, v tom je naprosto vše.


Děkuji, že mám možnost pokračovat v cestě poznání a stávat se lepším člověkem.

Děkuji, že mohu svými dary, jež mi byly požehnány, pomáhat sobě i druhým.

...

Štěstí a naplnění je v nás samotných, jen jsme to v sobě kdysi uzamkli a uvrhli se do zapomnění.

A jsme to zase jen my sami, kdo máme možnost chopit se příležitostí, jež jsou nám sesílány, abychom se osvobodili a navrátili se zpět k sobě.

Vyšší Moudrost však vždy respektuje naši svobodnou vůli, proto je nám sesíláno to, co je v souladu s našimi vědomými, i nevědomými myšlenkami, pocity, přesvědčeními, slovy a tím, co máme uvnitř sebe. Náš život je naším zrcadlem. Proto také každá změna začíná u nás samých, tím, že se pro ni rozhodneme.

Duše každého z nás se však nachází na jiné úrovni poznání, proto jsme každý jinak připraven činit ve svém životě změny, jinak připraven převzít za svůj život odpovědnost, jinak přijmout, že jsme tu sami za sebe a že si svůj život tvoříme sami. Každý má svou cestu a své úkoly.

...

...Stejně tak slova, myšlenky a energie Zdroje zde obsažené se dostanou přesně k tomu, ke komu se dostat mají a každý si také vezme to, co si vzít má, to, co dokáže ze své úrovně Bytí spatřit, uzřít, uchopit a pochopit.

Vše je v pořádku tak, jak je.

...A každý jsi milován takový, jaký jsi...


Pokud vám mé texty odpoví alespoň na některé otázky, pokud má slova zažehnou jiskru v srdci alespoň jednoho z vás, pak se jiskra toho mého ještě více rozšíří.

Nemohu změnit život nikoho z vás, ale mohu vás nasměrovat, jak můžete svůj život změnit vy sami.

"Ani já, ani nikdo jiný nemůže jít tou cestou za Tebe. Musíš po ní jít sám."

~Walt Whitman~


S láskou a úctou

Jana Vaňková, duševní průvodce 


Svému seberozvoji - vlastnímu duševnímu poznání, poznání a rozvoji svých darů a schopností, absolvování různých kurzů, poslechům mnoha přednášek, vzdělávání se prostřednictvím literatury a dalším způsobům práce na sobě, jsem se věnovala několik let, avšak tato cesta je celoživotní.


Dosavadní kurzy:

"Školička" - Osvobození a odvádění zbloudilých duší

Kurz TAROTU - výklad tarotových karet

"Školička" - Výklad andělskými kartami 

Zasvěcení do Reiki systému USUI SHIKI RIOHO, I. stupeň

Rekvalifikační kurz koučinku akreditovaný MŠMT - Mindset Coaching®

Kurz Feng Shui: harmonie v bydlení i v životě


Hlavní celoživotní školou je však mé vlastní duševní poznání a neustálé "cítění" informací, které ke mně proudí z jemnohmotného světa od mých Průvodců, Andělů a dalších Světelných Bytostí.