Služby


Konzultace: 1200 Kč/2 hod.

Konzultace: 700 Kč/1 hod.

Konzultace: 400 Kč/30 min.


Konzultace poskytuji osobně (Všechlapy, okres Nymburk), telefonicky, přes WhatsApp či Skype.

Informace ke mně přicházejí na základě mého duševního poznání, prostřednictvím intuice, jasnocítění, jasnozřivosti, jasnovidění, z jemnohmotného světa (od mých duševních průvodců, Andělů a dalších Bytostí Světla) a též na základě získaných znalostí a vědomostí v rámci studia.


Mohu vám nabídnout úhel pohledu na to, co řešíte z vyšší perspektivy, pomoct objasnit spojitosti a příčiny dění.

Mohu vás provádět, jak na sobě pracovat (včetně sebelásky, nacházení sám sebe, vědomého tvoření, ...), abyste mohli ve svém životě uskutečňovat změny k lepšímu.

Mohu vám zprostředkovat informace o fungování Vesmírných Zákonů, na základě kterých si svůj život tvoříme.


Zde uvádím nástin některých z klíčových témat:

ne/vědomé tvoření života, náš život jako odraz našeho nitra, převzetí odpovědnosti za svůj život, změna nastavení mysli, slova jako mocný nástroj tvoření, Zdroj a jeho neomezenost, Vesmírné Zákony, zákon Karmy a Dharmy, přítomný okamžik - Láska - Světlo - pocit štěstí - hojnost přítomného okamžiku - vděčnost, poznání a prožívání sám sebe, naslouchání sám sobě, sebeláska, překážky, opakující se scénáře a "utrpení" jsou našimi dary, proces léčení a uzdravování sám sebe, naše postupná proměna, propouštění toho, co nám neslouží, opouštění toxických vztahů, "co není dovoleno" (manipulace, přání si konkrétní osoby, vše, co není v souladu s čistotou, ...), "když se nám přání neplní", prozřetelnost Vyšší Moci - vždy ví, co je pro naše nejvyšší dobro, synchronicita událostí, vždy se děje vše pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, harmonie v životě - přijímání - dávání, techniky manifestace přání, pomoc Bytostí Světla, ...


Nemohu změnit život nikoho z vás, ale mohu vás nasměrovat, jak můžete svůj život změnit vy sami.


"Každá změna začíná u nás samých."


Osobní výklad karet

1 téma: 400 Kč/cca 1 hod.


Osobní výklady poskytuji osobně (Všechlapy, okres Nymburk), telefonicky, přes WhatsApp či Skype.

Výklady k dotazovaným tématům, situacím, záležitostem poskytuji formou předání informací vyplývajících z výkladu karet a následné konzultace.

V rámci interpretace výkladu karet i následné konzultace poskytuji další informace, které vnímám a cítím, že mám předat.

Karty poskytují vedení, indicie, nasměrování, doporučení vedoucí ke zlepšení apod. Nejedná se o věštění.


Andělské karty umožňují náhled na dané záležitosti, situace. Umožňují náhled do minulosti, současnosti i budoucnosti. Poukazují na příčinu problému a též na způsob řešení.

Je respektována svobodná vůle lidí, proto karty na některé dotazy nemusí odpovědět jasně.

Otázky s očekáváním odpovědi ANO/NE je vždy nutné přeformulovat tak, aby vás karty mohly k odpovědi nasměrovat a aby vám mohly dát doporučení vedoucí ke zlepšení (např. "Co mám vědět k mé situaci..., k mému rozhodnutí..." atd.). I zde platí respektování svobodné vůle lidí, proto nelze vyžadovat jednoznačnou odpověď ANO/NE. My sami si volíme, jak se v daných záležitostech rozhodneme. Karty nám poskytují "pouze" vedení, indicie, nasměrování, doporučení apod.

Důležitou roli hraje uvedení pravdivosti vašich vnitřních otázek, aby mohl být výklad co nejpřesnější, neboť Andělé odpovídají na to, na co se ve svém nitru skutečně ptáte. To předpokládá i vaši otevřenost a důvěru vůči mé osobě, jakožto zprostředkovateli informací. Zachovávání diskrétnosti je pro mě samozřejmostí.

Vždy je mi umožněno "načíst" a předat pouze ty informace, které v dané době můžete/máte znát, neboť vám je dovoleno dané záležitosti ovlivňovat. V případě, kdy je třeba respektovat Boží vůli a osud a nemáte do daných záležitostí zasahovat, karty mě od odpovědi jemným způsobem odvedou.

Výklad je pouze informativní a to, jak dané situace ovlivníte a jak se rozhodnete jednat, je ponecháno vaší svobodné vůli.

Andělské karty na situace nahlížejí vždy láskyplně, proto není třeba obav z jakýchkoli nepříjemných informací.


Výklady provádím z Tarotových karet, z "Andělských karet", z karet "Rady Andělů na každý den",  z karet "Poselství Archandělů" od Doreen Virtue, PhD. a z Karet Radosti. Případně používám i další doplňující kartičky.


Reiki: 300 Kč/30 min. (doba je odvislá od individuální potřeby klientů)


Jedná se o osobní formu "předávání" univerzální životní energie prostřednictvím rukou.

Zpravidla Reiki aplikuji v případech zdravotních potíží či úrazů. Lze jej ale provádět i pro harmonizaci těla a duše. Energie si sama nachází cestu do míst, kde je v těle v nerovnováha.


Reiki je forma přírodního léčení. Slovo Reiki pochází z japonštiny a je odvozeno od japonského REI - Vesmír, Universum, Zdroj a KI – energie. Představuje tedy vesmírnou univerzální energii.

Reiki má blahodárné účinky na fyzické tělo, čakry a auru a též může mít vliv na vnitřní "proměnu" člověka.

Zdroj (Universum) vždy respektuje životní cestu každého, proto jeho energie umožní u osoby pouze takové změny, které jsou v souladu s ní a Vyšším záměrem.

U zdravotních potíží je dobré zaměřit se na jejich příčinu, neboť jejich opodstatnění lze spatřovat v jiné rovině, než ve fyzické.

Reiki lze aplikovat i na zvířata a rostliny.

Jedná se o alternativní formu léčby a nenahrazuje klasickou lékařskou péči.


K této léčivé metodě přistupuji s respektem a úctou.


Výroba bižuterie

Bižuterní výrobky, jež jsou dostupné k zakoupení, publikuji na svých facebookových stránkách: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086024902313

Dle osobní domluvy vyrábím i na zakázku (inspirovat se můžete v sekcích týkajících se bižuterie).

Standardně výrobky zasílám prostřednictvím služeb Zásilkovny - doručení na výdejní místo v ČR - 79 Kč, doručení na adresu v ČR - 109 Kč. Lze se též domluvit na osobním předání, jedná-li se o blízké okolí Nymburka.

V případě zájmu o individuální výrobek/výrobky mě kontaktujte formou osobní zprávy na Facebooku, prostřednictvím e-mailu či telefonicky.


Ohledně služeb mě, prosím, kontaktujte na telefonu: +420 605 902 147 (v pracovní dny, v době 9:00–15:00 hod.), nebo prostřednictvím e-mailu: zijusvesny@seznam.cz. Ráda se s vámi domluvím na dalším postupu, vyhovujícímu oběma stranám.

Služby poskytuji po vzájemné domluvě a po připsání finanční částky na účet číslo: 1241600028/3030. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a službu/služby. Platba je též možná v hotovosti.