Služby


Konzultace 

1 hodina/1000 Kč

1,5 hodiny/1400 Kč

2 hodiny/1800 Kč


Konzultace poskytuji on-line (videohovor přes WhatsApp či Skype), telefonicky a osobně (Všechlapy, okres Nymburk).

Délka konzultace bývá zpravidla 1-2 hodiny.


Cesta osobního a duševního rozvoje

Nabízím lidem úhel pohledu na dané záležitosti a to, co se jim děje, z vyšší perspektivy, pomáhám objasnit spojitosti a příčiny dění (spojitosti toho, co máme vědomě i podvědomě v sobě, čímž si tvoříme svou realitu; naše bloky; to, co nyní žijeme jakožto důsledek našich předešlých rozhodnutí; úkoly duše, souvislost s minulými životy; vymanění se z rodinné karmy, ukončení cyklů, ve kterých se točíme dokola atd.).

Předávám informace, které ke mně přicházejí na základě mého duševního poznání, prostřednictvím intuice, jasnocítění, jasnozřivosti, jasnovidění, z jemnohmotného světa (od mých duševních Průvodců, Andělů a dalších Bytostí Světla) a též na základě znalostí a vědomostí získaných z individuálního studia.

Směruji lidi na jejich životní cestě tím, že je vedu, aby dokázali odkrýt to, čím se sami blokují a postupnou prací sami na sobě dokázali přetvářet svůj život v takový, jak si ho přejí žít.

Provázím druhé v tom, jak na sobě pracovat (Sebeláska, nacházení sám sebe, naslouchání svým vnitřním pravdám, naslouchání svému vedení, práce se strachem, s obavami ze změny, ...), aby mohli ve svém životě uskutečňovat změny k lepšímu.

Vedu druhé k tomu, aby byli tím, kým ve skutečnosti jsou, přijímali se a milovali se takové, jací jsou a žili právě SVŮJ ŽIVOT.

Předávám informace o fungování Vesmírných Zákonů, na základě kterých si svůj život vědomě i nevědomě tvoříme.

Sdílím informace o Světelných Bytostech a Průvodcích, které nad námi bdí, chrání nás a vedou na naší cestě.

Předávám informace o vědomém tvoření si, včetně technik.

Prostřednictvím svých darů, schopností cítím vnitřní zranění lidí a jejich pohnutky, na základě kterých ve svém životě jednají tak, jak jednají, a díky tomu mohu druhým poskytnout na dané záležitosti jiný úhel pohledu ("všichni jsme bez viny").


Zde uvádím nástin některých z klíčových témat:

ne/vědomé tvoření života, náš život jako odraz našeho nitra, převzetí odpovědnosti za svůj život, změna nastavení mysli, slova jako mocný nástroj tvoření, Zdroj a jeho neomezenost, Vesmírné Zákony, zákon Karmy a Dharmy, přítomný okamžik - Láska - Světlo - pocit štěstí - hojnost přítomného okamžiku - vděčnost, poznání a prožívání sám sebe, naslouchání sám sobě, sebeláska, překážky, opakující se scénáře a "utrpení" jsou našimi dary, proces léčení a uzdravování sám sebe, naše postupná proměna, propouštění toho, co nám neslouží, opouštění toxických vztahů, "co není dovoleno" (manipulace, přání si konkrétní osoby, vše, co není v souladu s čistotou, ...), "když se nám přání neplní", prozřetelnost Vyšší Moci - vždy ví, co je pro naše nejvyšší dobro, synchronicita událostí, vždy se děje vše pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, harmonie v životě - přijímání - dávání, techniky manifestace přání, pomoc Bytostí Světla, ...


Nemohu změnit život nikoho z vás, ale mohu vás nasměrovat, jak můžete svůj život změnit vy sami.


"Každá změna začíná u nás samých, tím, že se pro ni rozhodneme."


Informace ohledně platby

Konzultace poskytuji po vzájemné domluvě a po připsání finanční částky na účet číslo: 1241600028/3030. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a službu. Platba je též možná v hotovosti.

Ohledně služeb mě, prosím, kontaktujte na telefonu: +420 605 902 147 (v pracovní dny, v době 8:00–15:00 hod.), nebo prostřednictvím e-mailu: zijusvesny@seznam.cz. Ráda se s vámi domluvím na dalším postupu, vyhovujícímu oběma stranám.


Výklady karet

1 téma/500 Kč (cca 1-1,5 hod.)


Výklady primárně poskytuji prostřednictvím audionahrávky (zaslané přes WhatsApp). Doba jejího trvání se pohybuje kolem 1-1,5 hodiny.

Výklady též poskytuji on-line (videohovor přes WhatsApp či Skype), telefonicky a osobně (Všechlapy, okres Nymburk).


Prosím o uvedení jména, příjmení a data narození osob, na něž se ptáte.

Výklady k dotazovaným tématům, situacím, záležitostem poskytuji formou předání informací vyplývajících z výkladu karet a dalších informací, které vnímám a cítím, že mám předat.

Karty poskytují vedení, indicie, nasměrování, doporučení vedoucí ke zlepšení apod. Nejedná se o věštění.


Karty umožňují náhled na dané záležitosti, situace. Umožňují náhled do minulosti, současnosti i budoucnosti. Poukazují na příčinu problému a též na způsob řešení.

Je respektována svobodná vůle lidí, proto karty na některé dotazy nemusí odpovědět jasně.

Otázky s očekáváním odpovědi ANO/NE je vždy nutné přeformulovat tak, aby vás karty mohly k odpovědi nasměrovat a aby vám mohly dát doporučení vedoucí ke zlepšení (např. "Co mám vědět k mé situaci..., k mému rozhodnutí...", "Jak se bude vyvíjet daná záležitost v období..." atd.). I zde platí respektování svobodné vůle lidí, proto nelze vyžadovat jednoznačnou odpověď ANO/NE. My sami si volíme, jak se v daných záležitostech rozhodneme. Karty nám poskytují "pouze" vedení, indicie, nasměrování, doporučení apod. Zároveň karty poskytují takové indicie a informace, které tazateli na to, na co se vnitřně ptá, odpoví a sdělí mu to, co má nyní vědět.

Důležitou roli hraje uvedení pravdivosti vašich vnitřních otázek, aby mohl být výklad co nejpřesnější, neboť Andělé odpovídají na to, na co se ve svém nitru skutečně ptáte. To předpokládá i vaši otevřenost a důvěru vůči mé osobě, jakožto zprostředkovateli informací. Zachovávání diskrétnosti je pro mě samozřejmostí.

Vždy je mi umožněno "načíst" a předat pouze ty informace, které v dané době můžete/máte znát, neboť vám je dovoleno dané záležitosti ovlivňovat. V případě, kdy je třeba respektovat Boží vůli a osud a nemáte do daných záležitostí zasahovat, karty mě od odpovědi jemným způsobem odvedou.

Výklad je pouze informativní a to, jak dané situace ovlivníte a jak se rozhodnete jednat, je ponecháno vaší svobodné vůli.


Výklady provádím z Tarotových karet, z "Andělských karet", z karet "Rady Andělů na každý den",  z karet "Poselství Archandělů" od Doreen Virtue, PhD. a z Karet Radosti. Případně používám i další doplňující karty.


Informace ohledně platby

Výklady karet poskytuji po vzájemné domluvě a po připsání finanční částky na účet číslo: 1241600028/3030. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a službu. Platba je též možná v hotovosti.

Ohledně služeb mě, prosím, kontaktujte na telefonu: +420 605 902 147 (v pracovní dny, v době 8:00–15:00 hod.), nebo prostřednictvím e-mailu: zijusvesny@seznam.cz. Ráda se s vámi domluvím na dalším postupu, vyhovujícímu oběma stranám.


Konzultace týkající se záležitosti, na niž byl proveden výklad karet

(každých) 15 minut/200 Kč (doba je odvislá od individuální potřeby klientů)

Konzultace poskytuji on-line (videohovor přes WhatsApp či Skype), telefonicky a osobně (Všechlapy, okres Nymburk).


Informace ohledně platby

Konzultace poskytuji po vzájemné domluvě a po připsání finanční částky na účet číslo: 1241600028/3030. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a službu. Platba je též možná v hotovosti.

Ohledně služeb mě, prosím, kontaktujte na telefonu: +420 605 902 147 (v pracovní dny, v době 8:00–15:00 hod.), nebo prostřednictvím e-mailu: zijusvesny@seznam.cz. Ráda se s vámi domluvím na dalším postupu, vyhovujícímu oběma stranám.


Reiki (osobně)

30 minut/300 Kč (doba je odvislá od individuální potřeby klientů)


Jedná se o osobní formu "předávání" univerzální životní energie prostřednictvím rukou.

Zpravidla Reiki aplikuji v případech zdravotních potíží či úrazů. Lze jej ale provádět i pro harmonizaci těla a duše. Energie si sama nachází cestu do míst, kde je v těle v nerovnováha.

V případě zdravotních potíží je vhodné Reiki aplikovat opakovaně.


Reiki je forma přírodního léčení. Slovo Reiki pochází z japonštiny a je odvozeno od japonského REI - Vesmír, Universum, Zdroj a KI – energie. Představuje tedy vesmírnou univerzální energii.

Reiki má blahodárné účinky na fyzické tělo, čakry a auru a též může mít vliv na vnitřní "proměnu" člověka.

Zdroj (Universum) vždy respektuje životní cestu každého, proto jeho energie umožní u osoby pouze takové změny, které jsou v souladu s ní a Vyšším záměrem.

U zdravotních potíží je dobré zaměřit se na jejich příčinu, neboť jejich opodstatnění lze spatřovat v jiné rovině, než ve fyzické.

Reiki lze aplikovat i na zvířata a rostliny.

Jedná se o alternativní formu léčby a nenahrazuje klasickou lékařskou péči.


K této léčivé metodě přistupuji s respektem a úctou.


Informace ohledně platby

Reiki osobně aplikuji po vzájemné domluvě a tehdy, když je mi to Shůry dovoleno. Může se stát, že mi nebude umožněno zasahovat do procesu, jenž je řízen Boží vůlí. Aplikování Reiki je odvislé od individuální potřeby klientů.

Platba a její výše se odvíjí od uvedených okolností, je tedy řešena individuálně na místě.

Ohledně služeb mě, prosím, kontaktujte na telefonu: +420 605 902 147 (v pracovní dny, v době 8:00–15:00 hod.), nebo prostřednictvím e-mailu: zijusvesny@seznam.cz. Ráda se s vámi domluvím na dalším postupu, vyhovujícímu oběma stranám.


Výroba bižuterie

Bižuterní výrobky, jež jsou dostupné k zakoupení, publikuji na svých facebookových stránkách: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086024902313

Dle osobní domluvy vyrábím i na zakázku (inspirovat se můžete v sekcích týkajících se bižuterie).

Standardně výrobky zasílám prostřednictvím služeb Zásilkovny - doručení na výdejní místo v ČR - 79 Kč, doručení na adresu v ČR - 109 Kč. Lze se též domluvit na osobním předání, jedná-li se o blízké okolí Nymburka.

V případě zájmu o výrobek/výrobky či individuální objednávku mě kontaktujte formou osobní zprávy na Facebooku, prostřednictvím e-mailu či telefonicky.