Vše je nám k dispozici, ale můžeme to spatřit jen tehdy, když v našem nitru vládne klid.


I když jsme si mysleli, že máme cosi z minulosti ve vztahové oblasti plně a trvale zpracované, v našem nitru se ještě nacházely zbytky "bahna", do kterého bylo potřeba sáhnout, abychom ho mohli proměnit v leknín. A proto jsme si tím, co máme ve svém podvědomí, přitáhli další zkušenost v podobě vztahu s karmickým partnerem, aby nám pomohla vymanit...

Pokud jsme se odmala setkávali s tím, že nám naši nejbližší říkali či jiným způsobem dávali najevo, že nejsme dost dobří takoví, jací jsme, že jsme jiní, že vybočujeme z toho, co společnost přijala jako "normální", pokud jsme byli vtahováni do takových vzorců myšlení, chování a jednání, které jsou pro společnost "správné", mohli jsme se snadno...

Strach není náš nepřítel, pomáhá nám totiž vytáhnout na povrch podstatu toho, co se za ním skrývá, toho, co jsme do sebe během života, včetně těch minulých, uložili a brání nám to být vnitřně svobodnými.