Podstata situací, se kterými se setkáváme, může být úplně jiná, než jak jsme se domnívali

06.08.2023


Vnější svět je projektem našich myšlenek, pocitů, přístupu, energie, kterou do všeho vkládáme, našich nezpracovaných bolestí a bloků z minulosti, převzatých vzorců myšlení a vnímání, podvědomých programů, …, jinými slovy toho, co máme uvnitř sebe.

Podstata situací, se kterými se pak setkáváme, se mnohdy ukáže úplně jiná, než jak jsme se domnívali. Svými myšlenkami a pocity jsme totiž způsobili, respektive vytvořili vznik takových okolností, které působily dojmem, jako by to, "co myslíme", tak i skutečně bylo. 

Uvedu příklad, kdy otevřeme dveře u kanceláře kolegyň, s nimiž nejsme na stejné vlně, v době, kdy zrovna probírají osobní záležitosti. Naše přítomnost jejich hovor naruší, to je přivede do rozpaků a jejich chování vykazuje známky, jako bychom jim vadili my, přičemž jedna z kolegyň třeba jen potřebuje uhýbavým pohledem zamaskovat uplakané oči, aby zakryla podezření, že se něco děje. Dostali jsme tak "pouze" další "důkaz" toho, že jsou kolegyně proti nám zaujaté, protože to, vzhledem k nepříznivým vztahům, očekáváme již běžně.

Vesmír nás vždy jen sesílá ve správný čas na správné místo, abychom obdrželi to, o čem jsme přesvědčení a co si myslíme.

Zkusme odložit minulost, odpusťme sobě i druhým, komunikujme napřímo a snažme se vysílat myšlenky lásky a dobra, nikoli zla, podezření a obav, a uvidíme, jaké zázraky Síla Lásky dokáže. Zároveň však nezapomínejme, že jsme to my, kdo druhým určuje hranice, jak se k nám ne/mají chovat a že naše vztahy vycházejí z toho, jaký vztah (sebelásku, sebehodnotu a sebeúctu) máme sami k sobě.