Princip tvoření aneb jak funguje Vesmír

18.05.2022

"Všichni máme svobodu vytvořit si svou vlastní budoucnost."

           ~Sri Chinmoy~


Neexistuje "něco mezi nebem a zemí", nebe je totiž na zemi úplně ve všem. Vesmír je neomezený zdroj všeho, co si jen dokážeme představit. Slovem Vesmír míním "Zdroj, Boha, Vyšší moc, Lásku, Světlo, Universum". V životě můžeme mít a prožívat vše, co si přejeme. Je to servis od Zdroje, který nám plní a přináší přesně to, co si přejeme, na co myslíme, o čem a jak přemýšlíme a mluvíme, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Jestliže na něco dokážeme pomyslet, již to ve Vesmíru existuje a lze to manifestovat a zhmotnit v naší realitě, kterou žijeme. Vše, co nám přijde na mysl - hmotné věci, zážitky, vztahy, zdraví, peníze, ... si představme jako balónky poletující ve vzduchu, a my jen rozhodujeme, za které šňůrky zatáhneme, abychom dostali to, co chceme. Každému je dáno prožívat svůj život v hojnosti ve všech životních oblastech, protože každý je požehnán darem tvoření. Abychom toho dosáhli, je zapotřebí ovládat své myšlenky, pocity a slova, změnit myšlenkové vzorce a pracovat na tom, abychom ze svého nitra postupně odstraňovali vše, co nás jakýmkoli způsobem brzdí a znemožňuje nám tvořit si život podle našich snů (traumata z dětství, strachy, úzkosti, obavy, ublížení, křivdy, včetně těch z minulých životů, které se nám v tomto nynějším projevují, rodinná karma, ...). Neboť co máme uvnitř, vědomě, či nevědomě, zrcadlí se nám navenek.

Vesmír nerozlišuje, zda myslíme na něco, co vnímáme jako pozitivní, či negativní, reaguje na vše, čemu dáváme energii. Ani nerozlišuje, zda máme přání malá (oblíbené jídlo) nebo velká (nové auto, dům atd.), zhmotňuje veškerá naše přání, která jsou s námi v souladu, která si z hloubi duše přejeme, a jsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. Zhmotnění některých přání je viditelné hned, u některých to trvá déle, neboť je nutné k jejich realizaci podstoupit určité kroky. Jedno je však jisté, jakmile jsme pevně rozhodnutí pro to, co chceme, vše se začíná přeuspořádávat tak, aby vznikly okolnosti a potkali jsme správné lidi, kteří jsou nám ke splnění našich přání nápomocní. A vše se vždy koná tak, aby byla spokojenost na všech zúčastněných stranách a zároveň, aby bylo vše pro jejich nejvyšší dobro (v souladu s tím, co si mají prožít, pochopit, jakou lekcí si mají projít atd.).

Největší hnací silou pro manifestaci přání je LÁSKA, přítomný okamžik a vděčnost. Bezprostřední láska je pocit štěstí a radosti, je to pocit, kdy jsme napojení na sebe, na svou podstatu, na Zdroj a plně prožíváme samotné bytí, pocit teď. Je to naprosté uvolnění, odevzdání se a plynutí. Je to okamžitý příval hojnosti, neboť vše, na co v daném okamžiku pomyslíme, se nám rázem zhmotňuje (zrcadlí) ve vnější realitě. Jsme bdělí a vnímáme spojitosti toho, co se kolem nás děje, s vědomím, že je vše přesně tak, jak má být.

Když dáme Vesmíru jasně své přání na vědomí, což znamená, že jsme se pro něj rozhodli a jsme v pevné víře, že nám ho splní, stane se tak. Pokud se dostaví pochybnosti, nenechme se jimi strhnout, protože to je hlas ega, které se bojí změn. Dejme si zkrátka jasný záměr, buďme ve víře a nechme na Vesmíru, jak to vymyslí. Buďme bdělí a otevření, pozorujme a vnímejme spojitosti toho, co se nám děje, co a kdo nám do života přichází, nechme se vést svou intuicí, všímejme si znamení a jděme s proudem, protože to jsou znamení, která nás vždy ve správný čas dovedou k tomu, co potřebujeme vědět, abychom se přiblížili ke splnění našeho přání. A ne jednoho, neboť Vesmír záležitosti propojuje a mnohdy nám v rámci jednoho přání splní i některá další.

Buďme v pocitu, jako bychom už to, co si přejeme, měli. Dejme si obrázek vysněného domu na plochu počítače, představujme si jeho vybavení a detaily každé místnosti, vnímejme jeho vůni, prožívejme, jak v něm děláme běžné denní činnosti, ... Tímto pocitem totiž vyzařujeme energetické vibrace, kterými si k sobě ten dům přitahujeme, respektive energii, která k nám přitáhne přesně takové lidi a okolnosti, jež nás k němu dovedou.

Vyšší Moc vždy koná tak, jak je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných stran a také každého z nás ochraňuje, proto se i může stát, že se nějaké přání nesplní, nebo jen částečně, kdy se celá záležitost vyvine jinak, než jsme předpokládali. Nebo na jeho splnění není správná doba a ještě se má něco odehrát, máme si něčím projít, aby do sebe mohlo vše potřebné zapadnout.

Například žena touží po konkrétním muži, ale vše se děje tak, aby vztah nemohl vzniknout. Jedním z důvodů může být skutečnost, že si tato žena přála věrného, spolehlivého, oddaného a milujícího muže, jenže tento takový není, jen ona to dosud neměla možnost poznat. Za čas se však od okolí pravdu dozví. Vesmír ji tak ochránil a ještě k tomu "za oponou" konal vše potřebné, aby se mohla ve správnou dobu setkat se svým vytouženým partnerem (přestěhoval se).

Naše přání  především vycházet z čistoty. Pokud si přejeme někoho vlastnit, manipulovat s ním, ovládat ho apod., pokud se někomu snažíme zasahovat do života tak, jak nám nepřísluší (činit cokoli, co není v souladu s bezpodmínečnou Láskou), nejen, že se nám naše přání nesplní, ale vytvoříme si karmu, kterou se nám ve správný čas a správným způsobem naše počínání vrátí. Jinými slovy "co zasejeme, to sklidíme", to je jeden z Vesmírných Zákonů.

Rozhodně vše, co vidíme, je zhmotnění myšlenek lidí. Jestliže někdo postavil rodinný dům, musel mít nejprve myšlenku, že ho chce (nechat) postavit, musel mít jasné vize o tom, jak má dům i zařízení interiéru vypadat, našlo se řešení zajištění financí atd., ...a dnes v něm jeho majitel skutečně bydlí.

Nemusíme však stavět dům, abychom se přesvědčili, že zákon tvoření (přitažlivosti) funguje. Stačí, když se každý podíváme na náš dosavadní život. Jak již bylo řečeno, Vesmír reaguje na naše myšlenky, pocity a slova a nerozlišuje, zda tomu dáváme pozitivní, či negativní význam. Pokud si tedy myslíme, že nejsme dost dobří, hezcí, že nemůžeme mít víc peněz, protože třeba děláme "obyčejnější" povolání, že si nezasloužíme mít skvělého partnera, že nemáme peníze na to, abychom si pořídili dům, auto, ..., Vesmír učiní vše potřebné, aby nám tyto naše myšlenky odzrcadlil ve vnější realitě, neboť "pouze" reaguje na to, co máme uvnitř sebe.

Chopme se tedy své MOCI TVOŘIT a žijme šťastný život v hojnosti, neboť toto je smyslem života. Tento dar byl požehnán každému z nás, ale ne každý jej vědomě využívá ke svému prospěchu a místo toho si nevědomě tvoří to, co ve svém životě nechce.


"Je jen jedna povinnost, a tou povinností je žít šťastně."

~Sri Chinmoy~


S láskou

Jana Vaňková