Poselství - co máme nyní vědět (10. 2. 2023)

10.02.2023


Naslouchej sám sobě. Co chceš? Pravé Já. Jasný záměr. Nech minulost být. Vykroč.


Vážení čtenáři, přátelé,

po delší časové odmlce, jež měla své důvody, jsem tu pro vás opět s poselstvím.

Ať se v našich životech dosud odehrálo cokoli, nyní si máme dopřát čas o samotě, rozjímat a ujasnit si naše přání a priority, najít v sobě odpovědi na to, co chceme dál, co chceme změnit tak, aby to bylo v souladu s námi, naším nastavením, autenticitou, našimi tužbami...

Máme si též dopřát odpočinek. Pokud jsme nyní hodně pracovali, čelili psychicky náročným situacím, či vkládali spoustu energie do nějaké činnosti, zasloužíme si prostor pro sebe, abychom načerpali síly a mohli kráčet dál s novou energií. Dodržování rovnováhy je potřeba. Tak, jako se den střídá s nocí, příroda plodí a pak odpočívá, i člověk, jakožto její součást, energii vydává a následně ji potřebuje doplnit. Jestliže sami nemáme její dostatek či jsme přímo vyčerpaní, nemůžeme tu být pro druhé, vykonávat svou práci a další činnosti tak, abychom z toho měli radost a přinášeli světu užitek a obohacovali jej. Dopřejme si tedy pro sebe tolik času, kolik potřebujeme.

Na to nám krásně navazuje další karta. Ta ve své podstatě sděluje, abychom byli ve své autenticitě, sami sebou, bez masek před druhými, abychom si přiznali své vnitřní pravdy a tužby, naslouchali hlasu našeho nitra. To je pravý projev našeho srdce, naší duše. Nejsme tu pro to, abychom žili představy druhých o tom, jak máme žít, nýbrž z důvodu, abychom prožívali SEBE, svou individualitu (a šli druhým příkladem, aby činili stejně tak).

Všichni jsme jedineční a přišli jsme sem vykonávat to, co bylo právě individuálně každému z nás požehnáno (dary, talenty, schopnosti), a tím máme také světu přispívat.

Vykonáváme-li práci, která nás nebaví, přičemž v skrytu duše toužíme po jiné konkrétní, toužíme-li se věnovat určitým "koníčkům", tomu, co nás odmala baví, cítíme-li, že jsme ve vztahu s partnerem ne-šťastní, přejeme-li si větší finanční příjmy, nový domov, kde cítíme skutečné zázemí aj., nebojme se přiznat si to. Už tím situaci začneme měnit, neboť uvolníme energii a spustíme tím proces vzniku okolností, jež nám pomohou a navedou nás správným směrem k požadovanému. Jedině pokud my sami jsme šťastní, vyzařujeme lásku i k ostatním a šíříme ji do světa. A ten je (kromě dalšího) utvářen každičkým z nás. Proto chceme-li žít ve šťastném světě, je nevyhnutelné začít nejprve sami u sebe.

Dejme si jasný záměr. Opět se poselství krásně doplňují. Ujasněme si, co chceme (a co už ne) v pravdě sami k sobě (viz výše uvedené) a směřujme k tomu (potřebnými kroky, vizualizací toho, co chceme žít a procítěním, jako by se to již stalo realitou, afirmacemi ad.). Nemusíme mít obavy, že chtít víc (například peněz) je něco špatného, nebo že bychom změnami, po kterých toužíme, někomu ublížili. Vše je propojené a všichni zúčastnění jsou vždy zapojováni tak, jak je to v souladu s jejich nejvyšším dobrem, v souladu s tím, co si mají prožít.

To, co uvnitř sebe cítíme, je právě to, jak se skrze nás chce Bůh (Vesmír, Zdroj, Síla, Vyšší Moudrost) projevit a právě takto jsme to my. Nebojme se tedy říct si o to, co je "to naše", co je v souladu s naší individualitou, a tím také uvést vše do pohybu.

Také k nám mohou promlouvat sny, proto jim věnujme svou pozornost.

Další sdělení nám říká, abychom veškeré své obavy odevzdali Nebesům, ztišili se, dopřáli si pobyt o samotě (například v přírodě) a uvolnili se, abychom dokázali vnímat vedení.


Nechme za sebou svou minulost!

Můžeme se nacházet v podobné situaci některé z naší minulosti, jež nebyla úspěšná (vztahy, práce, projekt ad.). Nyní je čas nechat to plně za sebou. To, co se dělo, mělo své opodstatnění a my jsme se tím měli něco naučit. Od té doby jsme však ušli další kus cesty, a stejně tak máme kráčet dál, nikoli se vracet zpět. Je v pořádku vzít si z našich zkušeností to, co nás naučily, ale není v pořádku živit svou energií strach z dalšího obdobného "neúspěchu", a tím si ho také přitahovat. A pokud jsme v podobné situaci, pak je to pro to, že dostáváme od Vesmíru možnost "udělat to tentokrát jinak, lépe", s důvěrou v sebe, s uvědoměním, že vše zvládneme a že si již sami sobě dovolujeme "vzít si" to, po čem toužíme, neboť si to zasloužíme už tím, že jsme. Minulost tedy nechme za sebou, ponechme si jen to, co jsme se naučili a kráčejme vstříc svým záměrům.

Karta také vypovídá o tom, že máme v souvislosti s minulostí odpustit druhým i sobě. Může to představovat i opuštění starých vzorců myšlení, postojů a návyků, které nám jakkoli brání posunout se k tomu, co si přejeme žít.


Dále se nám dostává poselství, že je správný čas konat potřebné kroky k uskutečnění našich snů, přání a tužeb. Právě nyní jsou okolnosti připraveny a sladěny. (Pochopitelně tak čiňme po řádném odpočinku a znovuzískání rovnováhy.)

Může to představovat určité dílčí krůčky, jež nás mají ke splnění přání posunout. Pro některé to může znamenat, že je čas začít něco realizovat, nebo nastal čas již "vyjít ven" s tím, na čem jsme nějakou dobu pracovali. Kromě dalšího, tím také motivujeme ostatní, aby se i oni zabývali tím, jak se jejich duše žádá projevit a ukázali jim, že je možné dokázat vše. Ve spojitosti karet je tu i informace, abychom "vyšli ven" před sebou i před druhými s pravdami, které uvnitř sebe známe a začali konat potřebné změny (už tím, že se pro ně rozhodneme). Vykročme!


Přeji nám všem krásné dny a slunce v duši.

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má.


S láskou a úctou

Jana Vaňková


Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.