Poselství - co máme nyní vědět (19. 4. 2023)

19.04.2023


Je nejvyšší čas roztáhnout svá křídla a vydat se cestou svého srdce, svých snů a tužeb.

Věnujme pozornost svým nápadům, myšlenkám, pocitům, snům. Přichází nám jako inspirace a vedení a jsou to odpovědi na naše vnitřní modlitby. Stanovme si jasný záměr. Odevzdejme své obavy. Vše se ve správný čas navenek projeví. Pomoc může přijít i prostřednictvím dalších osob či nových nabídek.


Vážení čtenáři,

poslední dobou nás obklopovaly těžké energie a mohli jsme si procházet (nebo ještě procházíme) situacemi, jež nejsou příjemné. Ve skutečnosti se však děly a dějí pro to, aby nás dovedly k tomu, učinit ve svém životě změny, o nichž víme, že jsou potřebné.

Je čas vše nezdravé a nefunkční z našeho života propouštět a začít si jej vědomě utvářet tak, jak je to v souladu s námi, našimi tužbami a sny. Samotná proměna může být i bolestivá, nebo se naopak ukazuje, že toho, čeho jsme se obávali, se vůbec neděje a pouze se jednalo o hlas strachu. Máme si přiznat si, po čem opravdu toužíme a následovat vedení svého nitra a intuice, které nám vždy správně ukazují směr, jímž se máme vydat, abychom mohli postupně objevovat záři světla na konci temného tunelu, kterým již nějakou dobu procházíme.

Nyní k nám mohou ještě více přicházet nové nápady, myšlenky, vnuknutí, vnitřní vědění a cítění, co máme udělat. Dostává se nám poselství, že právě to jsou odpovědi na naše vnitřní modlitby, které jsou vždy vyslyšeny a že se nemáme bát je následovat.

Máme si stanovit jasný záměr, i když nevíme, jak by se nám mohlo podařit kýžených změn docílit. Stanovení záměru je forma rozhodnutí, a to je hlavní předpoklad k tomu, aby se v našem životě mohly změny dít. Pokud nemáme konkrétní představy, stačí si i na obecnější úrovni stanovit, co chceme (např. zaměstnání, kde jsem spokojený, větší finanční příjmy, naplněný partnerský vztah atd.). To se stává hnací silou, jež rozproudí energie a dá potřebné záležitosti do pohybu (včetně naší vnitřní proměny). Stejně tak se máme oddat snění, které k nám samovolně proudí. Bývá tomu například při nějaké "oddychové" činnosti (domácí či kutilské práce, tvořivá činnost, …), kdy se dostavují obrazy, scénáře, pocity ad. Ve chvílích, kdy jsme totiž uvolnění a cíleně rozumem nevymýšlíme řešení toho, s čím se potýkáme, se nám zjevuje to, po čem naše nitro prahne, po čem duše touží. A právě i v tomto případě platí, že pokud se nebudeme snažit příchozí představy cíleně "utnout" (protože strach, úzkosti a obavy z neznámého, v důsledku čehož nejsme ochotni vyjít z komfortní zóny, se nám snaží namluvit, že nemáme jiné možnosti, že z naší situace není východisko) a necháme je proudit, uvádějí energii do pohybu a stávají se spouštěčem událostí a okolností, které nás k výsledku postupně dovedou. Součástí způsobu, jakým se nám ukazuje směr naší cesty, může být též zvýšená frekvence snů, proto i jim věnujme svou pozornost.

Dále je tu pro nás poselství, abychom si více pouštěli hudbu, třeba jako kulisu. Hudba nám totiž přináší inspiraci, podněcuje v nás myšlenky na naši vytouženou budoucnost, můžeme díky asociacím spojeným s určitou písní dostat nějaký nápad, jenž nás popostrčí. Hudba je ale také podpůrným prostředkem v uzdravování čehokoli, co pro nás bylo bolestivé. Pro ty, kdo cítili vedení k tomu, aby se v hudbě jakkoli angažovali (zpěv, tanec) – třeba i doma pro svou radost, je to odpověď, aby tak učinili.

Pokud v některých oblastech našeho života nejsme spokojeni či strádáme, pak je to proto, že v sobě (právě i nevědomě, v našem podvědomí) uchováváme myšlenky, přesvědčení a pocity, které se nám ve vnějším světě pouze zrcadlí v podobě okolností, nezdravých či přímo toxických vztahů atd. (například nedostatek lásky vůči sobě, nedostatek sebedůvěry, podvědomé nedovolení si prožívat lásku, vydělávat víc peněz, …). Tato přesvědčení bývají získaná vlivem výchovy či převzatá z rodové linie od našich předků – rodinná karma). Stejně tak nyní žijeme výsledky a důsledky svých předešlých rozhodnutí a pohnutek (vědomých i nevědomých). Jestliže tedy v našem životě cítíme nespokojenost, jsme to pouze a jen my sami, kdo to může změnit. A každá změna začíná tím, že se pro ni rozhodneme, i když nevíme, co a jak dál dělat. Vyšší Moc nám vždy v pravý čas, právě jakožto odpovědi na naše vnitřní modlitby, sesílá okolnosti, lidi, různé prostředky ad., jakožto výsledky vytvořených synchronicit událostí, a ty nám pomáhají posunout se vpřed.

Berme tedy své předchozí zkušenosti jako dary a ponechme si z nich přínos, jakým nám byly – například nám pomohly poznat více sami sebe a díky tomu jsme si přišli na to, co ve svém životě skutečně chceme žít (a co už ne), poukázaly nám na naše vnitřní bloky, nedostatek sebelásky a další, na čem na sobě můžeme pracovat.

Součástí poselství je právě i odkaz na to, že ve vývoji našich záležitostí pracuje Božské načasování, proto nemůžeme výsledky našich rozhodnutí vidět hned. Na změnu býváme připravováni postupně, učíme se propouštět to staré (nefunkční), adaptovat se na nové "podmínky", reagovat na nové podněty, tvoří se a postupně slaďují okolnosti, jež jsou nám po určitou dobu skryty, včetně okolností u dalších lidí, jichž se naše rozhodnutí týkají (neboť i ti si mají v souvislosti s naší záležitostí projít zkouškami v rámci jejich duševního růstu).

Též máme vědět, že se v našem životě může objevit někdo, kdo nám na naší cestě pomůže. Může se jednat o přítele, společníka v podnikání či pracovní oblasti, nového partnera, odborníka v oblasti, do které spadá situace, s níž si nevíme rady (terapeut, právník aj.). Proto si všímejme lidí, kteří nám vstupují nebo již vstoupili do života. Též se může jednat o nějaké nové nabídky.

Cokoli, co nyní řešíme, máme odevzdat Nebesům, požádat o pomoc a vedení a být otevření tomu, co a kdo k nám přichází. Pomoc je nám totiž na naše žádosti sesílána neustále a vždy záleží jen na nás, jak jsme schopni ji rozpoznat.

Je však třeba brát na vědomí, že vše vytváříme a posilujeme tím, jaké myšlenky vysíláme. Těmi ovlivňujeme vývoj všech našich záležitostí a vytváříme projevy ve vnějším světě, které pouze odrážejí to, co máme uvnitř sebe. Negativita, nepřejícnost, závistivost, zloba a vše "nízké" vytváří to samé. Pozitivní očekávání, vnášení a posílání pozitivních energií do dění událostí, byť se nám třeba zatím nedaří tak, jak si představujeme, zase přináší to pozitivní.

"Roztáhněme svá křídla a vydejme se vstříc svému vlastnímu, šťastnému životu."

"Každá změna začíná u nás samých, …tím, že se pro ni rozhodneme."

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má.

S láskou, úctou a pokorou

Jana VaňkováSrdečně vás zvu k nahlédnutí do mé nové sekce "Galerie – bižuterie".Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.

V případě, že byste chtěli mou činnost podpořit finančním příspěvkem, pak ho s vděkem uvítám (číslo účtu: 1241600028/3030).