Poselství - co máme nyní vědět (23. 12. 2022)

23.12.2022


Odvaha stát si za tím, čemu věříme, i když o tom druzí pochybují, nebo s námi nesouhlasí.

Odpuštění.

Radost a nadšení.


Buďme odvážní a stůjme si za tím, čemu věříme, i když o tom druzí pochybují, nebo s námi nesouhlasí.

Též máme být vzorem pro ostatní, a tím, že si jdeme za svým, je motivovat k tomu, aby se i oni vydali svou individuální cestou. Nemáme se vzdávat i přesto, že se na naší cestě objevuje to, co se jeví jako překážky. Ve skutečnosti nás mají učit a vést k tomu, abychom něco přehodnotili, upravili, poučili se a třeba to dělali jinak. Především tak, jak je to v souladu s naší duší, nikoli dle toho, jak to dělají ostatní (mohli jsme se odchýlit od našeho původního záměru a nechat se svést z cesty). Pusťme se lpění na tom, jak jsme si svým rozumem stanovili, že se má daná záležitost vyvíjet, buďme více v lehkosti a udržujme si radostný přístup. Tehdy se vše dává do pohybu, dostáváme vedení a brzy vidíme výsledky toho, jak se vše "samo" zázračně vyřešilo.

Mohly/mohou nás provázet nelehké situace, jež nás vracely/vracejí do podstaty toho, co v sobě máme nedoléčeného z minulosti, co sahá až do dětství. I když to může být velmi bolestivé, máme být odvážní a postavit se k tomu čelem, včetně nás samých, neboť jsme to právě my, s kým se potýkáme. Vše se děje pro naše dobro. Odpusťme - druhým, a hlavně sobě. Zkoušky, které nás prověřují, nepříjemné situace, ublížení, které jsme tak mohli od druhých vnímat, ..., zkrátka cokoli, co se nám opakovalo, nám nepřišlo odzrcadlit nic jiného, než to, co ze sebe máme od-pustit. Vždy máme možnost svou "starou" verzi již nepřijímat a nejednat na základě zažitých vzorců, jež nám neumožňují růst, ale pouze nás udržují v zacyklení.

Ať se potýkáme s čímkoli, je od nás vyžadována odvaha. Dejme si jasný záměr toho, co skutečně chceme, toho, co skutečně vychází z našeho srdce, co víme, že nám přináší radost. Požádejme o pomoc a vedení, naciťme se na skutečnou podstatu našeho záměru a nechme konat Vyšší Moc, jakým způsobem nás k jeho naplnění dovede.

S poselstvím odvahy nás provází Archanděl Ariel, jehož jméno znamená "Lev Boží". Pokud ve svém okolí uvidíme obrázky lvů či lvic, je to znamení, že je nám Ariel nablízku. Též ho můžeme požádat, aby nám dodal odvahu, sebevědomí, schopnost soustředění a vše jsme zvládli s grácií.


Udržujme si radostný přístup a nadšení. Když je prožíváme, cítíme a vyzařujeme, pohybujeme se na vysokých vibracích. Radost je obrovská hnací Síla, která přitahuje zázraky ve všem, s čím se potýkáme a co ve svém životě řešíme.

Kráčejme tedy s odvahou dál, tak, jak je to v souladu s naším srdcem, s naší duší. A s pevným rozhodnutím, že svůj život nepředáme dobrovolně strachu, ale zasvětíme ho radosti, lásce a pocitu štěstí. Radost přitahuje radost, proto pokud ji chceme žít, musíme se jí stát nejprve my sami.

Nynější období Vánoc a svátků nás k prožívání radosti přímo vybízí a konec roku nás podporuje v tom, abychom za sebou zanechali svou starou verzi a cykly, ve kterých jsme byli uvíznutí (třeba i několik let).

Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má.


Já vám ze srdce přeji krásné prožití Vánoc a svátků s nejbližšími a do Nového roku radost, zdraví a splnění vašich přání a tužeb.

S láskou

Jana Vaňková


Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.