Poselství - co máme nyní vědět (30. 9. 2022)

30.09.2022


Otevřeme své srdce, nalaďme se na lásku a vnitřní mír. A spatříme vše.

Ať řešíme cokoli, jedině tehdy, když se ztišíme, usebereme se do sebe, svého nitra, naladíme se na lásku, věčný mír a klid, ucítíme vedení a uzříme odpovědi, jež potřebujeme znát.

Přijmeme záležitosti takové, jaké jsou. Pokud s něčím bojujeme, nemůžeme očekávat výhru, a pouze tak prodlužujeme "válku", kterou vedeme - sami se sebou. Přijetím situace vždy dochází k uvolnění energie, pocitu úlevy a postupně přichází smíření, jež nás osvobodí. Tím se otevíráme vedení, které k nám proudí neustále, avšak nemůžeme ho spatřit, pokud naše mysl, ego a strach zastiňují hlas srdce. Jedině ten nám vždy dokáže určit správný směr na naší cestě. "Přijetím" též dokážeme spatřit DAR, jež nám byl danou situací požehnán a rozpoznat tak, co jsme se měli naučit.

Vezměme si svou sílu zpět, ukotvení sami v sobě a rozhodněme se být tvůrcem, který si volí svůj život.

Dnes je ten den, který máme žít, teď je ta chvíle, kterou máme plně prožívat. Vše, co ve své mysli "řešíme", se vždy vyřeší. Ale aby se tak mohlo stát zázračným způsobem, tak, jak by to naše mysl, která spolupracuje se strachem, nevymyslela, je naším úkolem být "tady a teď", v pocitu lásky a štěstí. Pak se dostaví zázraky.

Milujme sami sebe a dopřejme si to, co nám naše nitro našeptává. Obklopme se květinami, zanechme povinností a vyjděme ven do přírody, večer si dopřejme koupel ve slané vodě, zapalme si svíčku, obdarujme své blízké, poděkujme jim za to, že tu pro nás jsou, ...naplňme své srdce láskou. A pakliže lásku dáváme (sobě i druhým), nemůžeme nazpět dostávat nic jiného, neboť vnější svět je odrazem našeho vnitřního.

"Koupeme-li se v pocitu lásky a štěstí, léčíme tak nejen sebe, ale i druhé."


Přeji krásný den.

S láskou

Jana VaňkováVýklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.