Poselství - co máme nyní vědět (5. 1. 2023)

05.01.2023


Je a bude Ti dáno to, po čem toužíš. Nejprve si však musíš přijít na co, co opravdu chceš. Odpověď najdeš ve svém srdci, v sobě, ve svých vnitřních pravdách. Dopřej si čas na pobyt sám se sebou, abys mohl tyto pravdy spatřit. Naše vedení Ti nyní dáváme velmi jasně najevo. Tam, kde víš, jsi plně podporován, tam, kde zatím nevíš, Ti pomáháme, aby sis přišel na to, jak dál.


Vážení čtenáři,

s novým rokem 2023 tu máme první Andělské poselství, a já za něj moc děkuji, neboť z karet na mě dýchala skutečně nádherná a podporující energie. Pokud mám totiž shrnout hlavní myšlenku výkladu, zní takto: Je a bude Ti dáno to, po čem toužíš. Nejprve si však musíš přijít na co, co opravdu chceš. Odpověď najdeš ve svém srdci, v sobě, ve svých vnitřních pravdách. Dopřej si čas na pobyt sám se sebou, abys mohl tyto pravdy spatřit. Naše vedení Ti nyní dáváme velmi jasně najevo. Tam, kde víš, jsi plně podporován, tam, kde zatím nevíš, Ti pomáháme, aby sis přišel na to, jak dál.

⁎⁎⁎

Máme se ponořit do sebe, dopřát si vnitřní kontemplaci a nechat si k sobě přijít své pravdy o tom, co chceme v jaké oblasti žít, co chceme ve svém životě změnit, přiznat si své skutečné tužby a sny, a tomu začít dávat svou energii a láskyplné myšlenky, včetně víry, že se naše přání splní.

Jakmile se naladíme na naše přání, vysíláme k němu pozitivní energii, napíšeme si jej, vcítíme se do pocitu vděčnosti, jako když se již splnilo, využíváme různé formy afirmací, vizualizací apod., dostáváme intuitivní vedení ohledně dalších kroků a přitahujeme si k sobě podpůrné prostředky (lidi, okolnosti, situace, materiální věci, ...), které nás mají ke splnění popostrčit.

Další karta vypovídá o tom, že právě nyní můžeme více než jindy vnímat silné vedení Shůry (i když pravda je taková, že se nám ho dostává stále) - spatřujeme jasná znamení, jsme součástí náhlých, nenadálých situací a okolností, to, co jsme se snažili vymyslet, se může nyní zázračně "samo" vyřešit, lze spatřovat znamení v různých podobách (nápisy, opakující se čísla, nalezení mincí, peříčka - ano, i v zimním období - při určité myšlence v souvislosti s tím, co řešíme, ...). Také můžeme o jasné vedení a znamení požádat.

V návaznosti na výše uvedené to také znamená, že jsme-li v souladu se sebou (svým srdcem a svými vnitřními pravdami), dostáváme Shůry podporu (prostřednictvím znamení, intuice, ...) a jsme tak ujišťováni, že právě tato naše individuální cesta je správná a že vše zvládneme.

Máme si dopřávat hudby, například v podobě zvukové kulisy. Může nám pomoct při přemítání nad životem, rekapitulací toho, co jsme dosud prožili, ujasňování si toho, co chceme dál, může nám být nápomocná pro naladění se na naše přání a vize, ale také pro získání potřebného nadhledu nad tím, co řešíme.

Pro někoho tu může být "vzkaz", aby projevil svůj talent v hudebním nadání a udělal to, k čemu se cítí být, třeba již nějakou dobu, veden (složit píseň, navázat spolupráci s hudebníky, apod.).


Poselství ode mě

Pokud jdeme cestou svého srdce a jsme v souladu se svými vnitřními pravdami a tužbami, naše přání se ve správný čas splní.

Již nyní se děje vše pro to, abychom splnění svých přání, tužeb a snů obdrželi. Vyšší Moudrost již nyní zapojuje správné lidi a připravuje nám okolnosti a situace, které nás ke splnění tužeb mají dovést.

Buďme vděční za vše, čeho se nám dostává, žijme v přítomném okamžiku a v radosti. Vše ostatní přichází následně "samo". Toto pochopení je zároveň tím, čemu nás Vyšší Síla učí a v čem jsme neustále prověřováni.

Je potřeba být v čistotě a moudrosti. Jakákoli manipulace a nečistý úmysl se nám vždy vrátí. Vychází z ega a ze strachu, že by něco nevyšlo tak, jak jsme si rozumem stanovili a naplánovali. Vyšší Moc však pro nás má vždy ještě lepší řešení a vše nám sesílá tak a tehdy, jak je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Každá naše myšlenka je semínkem úrody, kterou následně sklidíme.


Dne 7. 1. 2023(v 00:07 h) je první úplněk tohoto roku. Měsíc je, kromě dalšího, spojován s intuicí, a já vám přeji, ať naleznete to, oč si vaše duše říká, to, co je součástí právě a jen té vaší individuální cesty.

Krásný rok 2023.


Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má.


S láskou a úctou

Jana Vaňková


Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.