Poselství - co máme nyní vědět (7. 10. 2022)

07.10.2022


Kráčejme svou jedinečnou, individuální cestou. Však ta je vyjádřením jedinečnosti každého z nás.

Buďme věrni vedení svého srdce, i když předem nevíme, jak přesně má daný výsledek vypadat či jak se naše situace vyřeší. Nenechme se oklešťovat rozumem, který je pod vládou strachu, obav, úzkostí, minulých prožitků. Rozum chce mít vše pod kontrolou, protože se bojí nového, neznámého, snaží se vymyslet řešení naší situace, snaží se vymyslet budoucnost, ale jeho omezenost nám brání v plném prožívání svého života dle našeho vnitřního cítění. Jdeme-li však v souladu právě s ním, jsme vždy na správné cestě a výsledek (cíl) mnohdy předčí naše očekávání. Hlas srdce je Vesmír v nás a Vesmír nezná omezení a strach, neboť disponuje nekonečnou tvořivou Sílou, která dokáže zhmotnit a vyřešit vše zázračnými způsoby. Má své pomocníky, jež nás neustále vedou, podporují a sesílají nám pomoc nejrůznějšími způsoby.

Někdy býváme na této cestě zastaveni, avšak i to je součástí procesu. Máme tak prostor něco přehodnotit, upravit, rozhodnout se dělat to jinak, lépe a více v souladu s našimi potřebami nebo si máme po vynaložené "práci" třeba jen odpočinout, abychom se dostali do rovnováhy. Také si nás Vesmír prověřuje, zda jsme se pro splnění našeho přání skutečně rozhodli, proto nám může připadat, že jsou nám sesílány překážky. Nikdy se však nic neděje náhodou. Každá zdolaná překážka posiluje naši sebedůvěru a zároveň vždy dostáváme přesně to, co si potřebujeme prožít, abychom ze svého nitra odstranili to, co nám brání v naplnění tužeb a snů. Náš život je odrazem našeho nitra, proto pokud v sobě máme uložené nezdravé vzorce myšlení, přesvědčení a návyky a pokud máme ve svém podvědomí uložené bloky a nezpracované záležitosti, nemůžeme se ke kýženému výsledku dopracovat, dokud do svého podvědomí neotevřeme dveře, nevytáhneme tmu na světlo a nepřetransformujeme to, co nám neslouží na to, co nám slouží. Vše se vždy děje ve správnou dobu a také po správnou dobu. Nemůžeme žít něco, co nejsme připraveni do svého života přijmout.

Pokračujme tedy na své individuální cestě, jež je v souladu s našimi individuálními vnitřními pravdami. Jestliže něco cítíme, jděme v souladu s tím, protože jedině tak můžeme žít to, co je právě to naše.

Nesnažme se pasovat do scénářů životů lidí kolem nás, protože my máme scénář vlastní. Náš čas je vzácný, a tak ho nepromarňujme tím, že bychom se snažili vynakládat úsilí na to, abychom vyjadřovali někoho, kým nejsme. Vše, co jsme my, už máme v sobě.


Přeji krásný den.


S láskou

Jana VaňkováVýklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.