Poselství - co máme nyní vědět (9. 6. 2023)

09.06.2023


Odpuštění a očista od energií dosavadních událostí, získání zpět vnitřní svobody a rovnováhy. Konání toho, k čemu cítíme, že jsme vedeni.


Srdečně vás zdravím v novém měsíci a věřím, že si i v tomto poselství najdete to své. :-)


Nyní jsme si mohli procházet záležitostmi, které nemusely být příjemné, ale děly se pro náš duchovní růst. Mohlo se jednat o něco, co bylo spojeno s nevyřešeným konfliktem našeho vnitřního dítěte, s nějakým traumatem, blokem, který v nás byl zakořeněný a nezpracovaný a tyto události nám přišly do života pomoct jej vyléčit a uzdravit a přispět tak k naší proměně.

Máme si dopřát dostatek času pro sebe, pobýt si o samotě, dopřát si péči, osvobodit se a očistit od nízkých energií, které nás v důsledku vzniklých situací sužovaly, odpustit (sobě, druhým, odpustit ze sebe negativní energii) a dostat se zpět do své rovnováhy. Vše se dělo právě tak, jak se dít mělo a vše je tak v pořádku. Ve všem, co prožíváme, se skrývá požehnání, které má naši cestu prosvětlit od temnoty.

Nebojme se obrátit na Světelné Bytosti a naše průvodce, aby nám v celém procesu zbavování se strachu, jeho důsledků, stresu a dalších jedů pomohli. Je zde odkaz i na Archanděla Michaela, jehož pomoc, mimo jiné, spočívá právě v tom, že přetíná nezdravá energetická pouta, která jsme si vytvořili – ve vzniklých situacích, k lidem, ke strachu, … Záleží však pouze na nás, zda ho o pomoc požádáme.

Svou energetickou očistu též můžeme podpořit zdravou stravou, pohybem, ale třeba i úklidem v našem domově.

Pokud cítíme, že je ještě něco z toho nedořešené, v důvěře celou situaci odevzdejme, aby mohla Nebesa zasáhnout svým způsobem – v Boží načasování a tak, jak je to nejlepší pro všechny zúčastněné.

Dostáváme sdělení, že je správný čas, věnovat se nějakému "tvůrčímu projektu" a v souvislosti s ním i dalšímu učení se, rozšiřování si znalostí, rozvíjení svých schopností, dovedností a zapojovat svou kreativitu. Může to být cokoli, nemusí se jednat o projekt, ale je tu odkaz na to, že zkrátka víme, co máme udělat, co máme ve svém životě změnit a že nás náš vnitřní hlas vede správně. Je to něco, co je naším přáním, co nám přináší radost a potěšení, něco, co do našeho života vnáší nový "náboj" a příval energie a co může představovat i zlepšení v naší pracovní a finanční oblasti a může tak posílit naše materiální zabezpečení.

Nenechme se strhnout strachem vycházejícím z toho, že nevidíme dál, jak se vše bude vyvíjet. Odevzdejme veškeré obavy, konejme to, co cítíme, že máme dělat a důvěřujme sobě i celému procesu. Vše se zázračně a "samo" vyřeší, budeme-li postupovat krok po kroku.

Pro někoho je tu poselství, že mu do života může vstoupit nová romantická láska, nebo se může stávající vztah posunout.


Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má.


S láskou a přáním hezkých dnů

Jana Vaňková


Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.

V případě, že byste chtěli mou činnost podpořit finančním příspěvkem, pak ho s vděkem uvítám (číslo účtu: 1241600028/3030).