Poselství na týden 21.-27. 8. 2023

21.08.2023


Věnujme pozornost novým projektům, řešením, myšlenkám a nápadům, jež k nám přicházejí. Zvolme si dětský přístup radosti, hravosti a lehkosti a jděme v souladu s vnitřním vedením. Vše je nyní v pořádku přesně tak, jak je. Vše se zázračně vyřeší.


Vážení čtenáři,

srdečně vás zdravím a jsem tu pro vás v radosti s týdenním poselstvím. :-) 


Pokud dostáváme vedení ohledně čehokoli, co řešíme a čím se zabýváme, věnujme mu pozornost a jednejme v souladu s tím, co v hloubi duše cítíme.

Ať se jedná o cokoli, máme k sobě být pravdiví a jednat tak, jak je s námi v souladu, tak, jak nám říká náš vnitřní hlas a vedení srdce. I když předem nevíme, jak se budou záležitosti dál vyvíjet (což je pochopitelně správně, neboť život se odehrává TEĎ). Máme si zvolit přístup dětské hravosti, radosti, lehkosti a autentičnosti.

Pokud skutečně pracujeme (nebo se do toho teprve hodláme pustit) na nějakém projektu, je výše uvedené zcela namístě. Vše nám má přinášet radost a naplnění. A právě tehdy, kdy se ocitáme na vibracích pocitu štěstí, si k sobě přitahujeme zázračná řešení a vyústění veškerých našich záležitostí.

Máme vědět, že tak, jak se vše momentálně děje, je tak v pořádku a budeme-li se i nadále držet své víry a budeme-li činit další potřebné kroky, "jdeme si pro vítězství".

Výklad nám krásně dokresluje karta vypovídající o tom, že se vše zázračně vyřeší. To úzce souvisí s tím, abychom zachovali věrnost svému vnitřnímu vedení a konali v souladu s ním. Všechny odpovědi máme v sobě, proto naslouchejme svým pocitům, myšlenkám, tělesným pocitům v souvislosti s nimi, a získáme odpovědi, které potřebujeme znát.

Naše vnitřní vedení je projevem Boha, jeho plánu a záměru, proto nás vždy vede správně a vždy tak kráčíme vstříc tomu, co je právě "to naše", tomu, co odpovídá právě NAŠEMU životu. Dejme na první místo sebe a své srdce před rozumem v případě, že se nás snaží odvést od našich plánů z důvodu strachu, například, že něco nemůže být úspěšné, že se něco znovu nepovede, že neznáme konečný výsledek, a proto váháme, zda vůbec cokoli podniknout apod.

Neztrácejme víru, přejme si, buďme naladěni na vibraci Lásky a věřme, že se vše zázračně a v Boží načasování vyřeší.


Přeji krásné dny, nechť slunce prozáří i vaše srdce.

Jana


Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má.


Poselství je tvořeno z "Andělských karet", z karet "Rady Andělů na každý den", z karet "Poselství Archandělů" od Doreen Virtue, PhD. a z Karet Radosti.

Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.

V případě, že byste chtěli mou činnost podpořit finančním příspěvkem, pak ho s vděkem uvítám (číslo účtu: 1241600028/3030).