Poselství na týden 31. 7.-6. 8. 2023

31.07.2023


Posun vpřed, vnitřní naplnění, úspěch, stabilita.

V nějaké oblasti našeho života či nějaké situaci můžeme pociťovat, že ať děláme, co děláme, strádáme, již jsme vyčerpaní a něco nevychází tak, jak jsme si představovali. Je nám nabízeno i jiné řešení, ale buď ho nevidíme, nebo ho vidět nechceme.

Prahneme po něčem, co tu pro nás ale zatím ve fyzické podobě není a jakýmsi způsobem se udržujeme v iluzi, že "to něco" je pro nás to pravé. Ve skutečnosti můžeme uvnitř sebe pociťovat, že chceme něco jiného, nebo že potřebujeme něco jiného, abychom situaci zlepšili.

Dostaví se něco nebo někdo z minulosti (osoba, nabídka, obavy s něčím spojené, ...). Volíme si nový přístup, neboť jsme již nabyli poznání.

Chopíme se své situace a rozhodneme se na toho koně posadit. Jsme odhodlaní a připravení vykročit, rozhodnout se, něco dokončit (každý dle své situace), a také se nám za to dostane jakéhosi zadostiučinění v podobě vnitřního naplnění a skvělého pocitu sami ze sebe.

Pro zlepšení situace ve skutečnosti podnikneme určité kroky a předurčen je i úspěch. V případě, že se jedná o nějakou práci, přinese to s sebou i finance. Jdeme do své stability a "jistoty", zaujímáme plně své místo.


Poselství se vždy dostane k tomu, ke komu se dostat má.


Krásné dny.

Jana


Poselství je tvořeno z tarotových karet.

Výklad je kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období, neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme.

V případě, že byste chtěli mou činnost podpořit finančním příspěvkem, pak ho s vděkem uvítám (číslo účtu: 1241600028/3030).