Výklad andělských karet na týden 27. 6.-3. 7. 2022

28.06.2022

V tomto týdnu se nám dostává andělské podpory, že jdeme správně a že máme na své cestě pokračovat. Může se jednat o práci, projekt, partnerský vztah, o naši vnitřní proměnu, zkrátka o cokoli, co v životě řešíme. Nemáme se bát i nadále vyjadřovat své pravé já, být v souladu se svými vnitřními pravdami a svým srdcem a jít si dál za tím, co cítíme. Máme se ocenit za to, kolik jsme toho již doposud zvládli a dokázali, i když se nám může zdát, že postupujeme pomalu. Každá změna vyžaduje čas a potřebné kroky, které nás k výsledkům mají ve správnou dobu dovést. Už to, že jsme se rozhodli ve svém životě měnit, co s námi není v souladu, vyžadovalo odvahu, a za to je třeba se také ocenit.

Pokud již nějakou dobu cítíme, že máme ve svém záměru udělat další (konkrétní) krok, právě nyní je vhodná doba, abychom své vedení následovali. Právě nyní je správná doba se posunout.

Máme pokračovat vpřed a zároveň od sebe nemáme chtít vše najednou. Každý den máme udělat krůček, který nás ke kýženým změnám popostrčí. Věřme, že každý posun posílí naši víru v sebe a dodá nám odvahu postupovat dál. S každou překonanou překážkou rosteme a to je také cílem, získat důvěru v sebe a posilovat k sobě lásku. Také máme posilovat důvěru v Nebesa, od kterých se nám neustále dostává vedení v různých podobách, kdy se může jednat i o naše opakující se pocity, nutkání něco udělat, či naopak nedělat. Máme kolem sebe nebeské pomocníky, kteří na naše záměry dohlížejí a vedou nás k tomu, abychom následně i my ve světě pomáhali. Jestliže činíme změny, které skutečně vycházejí z našeho nitra, a tedy jdeme v souladu se sebou samými, pak nás to má vést k pocitu štěstí a naplnění. A jestliže děláme a žijeme to, co je v souladu s námi, pak to má příznivý vliv i na ostatní - už jen tím, že jsme sami šťastní nebo třeba tím, že druhému prokážeme svou službu, která nám přináší uspokojení a jemu pomoc.

Berme na vědomí, že změny, ke kterým spějeme, se mohou týkat i ostatních lidí. Může se jednat o naše nejbližší, o spolupracovníky, nové klienty a celkově o přípravu vhodných podmínek, abychom mohli svých záměrů dostát. Proto má vše svůj čas. A zároveň to, co v danou chvíli potřebujeme vědět, abychom se mohli posunout, je nám vždy včas odkryto.

Máme vědět, že se naše sny a změny uskutečňují rychleji, než si uvědomujeme, ale i tak je zapotřebí již zmíněné péče o semínka, která jsme zasadili, učení se na té cestě potřebným lekcím a radování se z toho, čeho jsme již dosáhli. Věřme, že až se výsledky dostaví, budeme si je umět vychutnat o to více, díky uvědomění si svého přičinění, co vše jsme byli ochotní podstoupit, obětovat a změnit a díky uvědomění si, jak úžasní jsme.

Další karta nám říká, že je láska všude kolem nás a budeme-li naladěni na láskyplné myšlenky a činit laskavé skutky, můžeme si lásku přitáhnout do svého života ve všech jeho aspektech, samozřejmě dle situace každého. Značí to, že může někomu přijít do života nový partner, může docházet k uzdravování narušených vztahů, k vytváření dalších hezkých vztahů. Dále si můžeme svým pozitivním naladěním přitahovat situace a okolnosti, které nám mohou být nápomocny v našich životních situacích a vztazích. Radostný přístup přitahuje příležitosti (lidi, okolnosti, podněty), příležitosti nám umožňují posun, plnění přání a tužeb, včetně těch dílčích, které nás zase popostrčí ke splnění těch větších. A to nás zase vede do radosti a lásky k životu. Čím více budeme vyzařovat lásky, tím více ji k sobě budeme přitahovat v různých podobách, naše vnitřní štěstí bude též působit i na druhé a budeme si tak přirozeně vytvářet lepší vztahy.

V neposlední řadě jsme vedeni k tomu, abychom odpustili všem, všemu a především sobě za to, co pro nás kdy bylo jakýmkoli způsobem zraňující. Máme ze sebe propustit vše, co se v nás podvědomě usadilo a co se nás snaží vracet do minulosti a brání nám na cestě vpřed. Důležité je pochopit a odnést si potřebné a dále v sobě negativní emoce spojené se situací či danými osobami více nepřiživovat. Věřme, že se každý potýká s tím, co sám ohledně sebe řeší. Berme tedy v potaz, že konání všech zúčastněných v minulosti vycházelo z různých kontextů a každý jednal tak, jak to v danou dobu nejlépe dokázal. Mějme soucit jak s druhými, tak sami se sebou, neboť i my jsme se přičinili a vnesme opět do svého nitra klid. Tím, že ze sebe propustíme to, co už nechceme, uvolníme místo příchodu toho nového, šťastného a láskyplného. Každý z nás si prochází proměnou, proto si dopřejme čas na potřebnou introspekci, abychom dali prostor svému vnitřnímu léčení a uzdravování se. Pokud potřebujeme dát průchod svým citům, je správné tak učinit. Jak naznačuje další karta, může nám k tomu pomoci hudba, jíž můžeme mít puštěnou třeba jen jako kulisu nebo se můžeme aktivně zapojit zpěvem či hrou na hudební nástroj.

Stále platí, že pokud potřebujeme s čímkoli, co ve svém životě řešíme, pomoct, máme možnost obrátit se s prosbami na říši Andělů a naslouchat jejich vedení.

⁎⁎⁎

Nyní máme skvělou příležitost, abychom se posunuli vpřed. Jsme vybízeni, abychom učinili další kroky pro realizaci našich záměrů, ať už se jedná o cokoli. Zároveň jsme vedeni k trpělivosti, neboť změny, které se v našich životech uskutečňují, potřebují prostor a čas pro to, aby se mohly vzájemně ladit a vyvíjet tak, jak je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Je nám připomínáno, že pokud se rozhodneme pro láskyplné myšlenky a činy, můžeme se tak dostat do proudu hojnosti, tím, že si budeme přitahovat to samé v podobě lidí, situací, okolností, možností, jež nám na naší cestě pomohou. Pokud nás tíží cokoli z naší minulosti, máme si z toho ponechat lekce a ponaučení a to nepotřebné a svazující ze sebe propustit, včetně odpuštění sobě a druhým. To předpokládá i dopřát si dostatek času sami pro sebe, abychom si mohli utřídit myšlenky a propustit ze sebe pocity, jež v nás minulé životní události zanechaly.

Ve středu 29. 6. máme v ranních hodinách (4:51 LČ) novoluní v Raku, a i když je důležité hlavně pro osoby narozené v tomto znamení, máme i my možnost vyslat svá přání k Nebesům. Můžeme tak učinit již dnes, neboť energie působí vždy "před" a "po" dané fázi měsíce.Přeji krásný týden plný zázraků.

S láskou

Janina
Poskytuji též osobní výklady, bližší informace jsou uvedeny v sekci "Služby".


V případě, že byste chtěli mou činnost podpořit finančním příspěvkem, pak ho s vděkem uvítám na číslo účtu: 1241600028/3030.


Výklad je tvořen z "Andělských karet", z karet "Rady Andělů na každý den" a z "Poselství Archandělů" od Doreen Virtue, Ph.D. a dále z kartiček "Kapky moudrosti srdce" od indicko-amerického myslitele a duchovního učitele Sri Chinmoye.

Výklady jsou kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období. Neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme a kdybychom jej objevili dříve, nemusel by pro nás být přínosný.


Andělé jsou tu pro každého z nás a velmi rádi nám pomáhají, ale nemohou tak činit bez našeho svolení, neboť respektují naši svobodnou vůli. Proto pokud potřebujeme s čímkoli pomoct, nebojme se je požádat. Můžeme si být jisti, že vždy, když se na ně obrátíme, dějí se zázraky.