Výklad andělských karet na týden 4. 7.-10. 7. 2022

04.07.2022

Máme tu nový týden a s ním také hlavní poselství, abychom si dávali pozor na to, jakým myšlenkám věnujeme svou pozornost a abychom se soustředili na to, co chceme, nikoli na to, co nechceme, protože myšlenky utvářejí naši realitu (toto je platné neustále, nejen pro tento týden). Další, čemu máme věnovat svou pozornost, jsou naše záměry a věřit v jejich realizaci.

Další karty shodně vypovídají o tom, že nás může přemoci strach - z toho, že třeba nevíme, jak dál, nebo víme, ale naše situace se nevyvíjí tak, jak jsme si představovali, neboť se dosud nedostavil úspěch našich předchozích snažení, nenaplnila se naše očekávání a máme pocit, že se nic neděje. Strach však způsobuje, že se cítíme svázáni a nevidíme možnosti, které máme mnohdy přímo před sebou. Je to jakýsi důsledek toho, že jsme si vytvořili představy o způsobu "jak" našich záměrů dosáhnout. Naše mysl je však omezená a poskytuje nám převážně scénáře, které známe a které vycházejí z minulých negativních zkušeností. Avšak vždy máme možnost svou zkoušku uchopit nově, jinak a neopakovat to, co se nám v minulosti nevydařilo, například právě nechat se strhnout strachem, neposkytovat sám sobě dostatek sebedůvěry, že danou záležitost zvládneme. Také se může jednat o zkoušku toho, zda jsme se pro danou věc skutečně rozhodli, jak moc jsme odhodláni přijmout změny, které s sebou dosažení cílů přináší a jak pevná je naše víra v jejich uskutečnění (právě i přesto, že máme dojem, že se i přes naše snažení nic neděje). Pakliže jsme se ale pro něco rozhodli srdcem, nemusíme mít důvod k obavám, protože jeho záměry jsou vždy správné a pouze vše potřebuje prostor, aby se mohlo ve správný čas a správným způsobem vyvíjet.

Pokud nás tedy strach ovládne, přiznejme si jej a pojmenujme si, co konkrétně nás děsí, už tím se nám uleví. Můžeme si s ním promluvit a pak ho požádat, aby odešel, neboť svůj účel již splnil a my jsme se rozhodli zůstat i nadále odhodláni činit ve svém životě změny, jež nás mají vést do radosti. Můžeme se též podpořit afirmacemi, jako například: "Vím, že jdu správně, strach se mě pouze snaží stahovat zpět." "Vždy mi bylo pomoženo a věřím, že tomu tak je i nyní a bude tomu tak vždy." "Věřím, že se vše vyvine tím nejlepším způsobem." Můžeme se také obrátit na Archanděla Michaela a požádat ho, aby nám pomohl zbavit se strachu a jeho důsledků.

Vyšší Moc vždy zná další způsoby, jak nás vést k dosažení našich záměrů a vždy je potřeba umožnit prostor tomu, aby se mohlo vše ve správnou dobu vyvíjet a poskládat tak, jak je pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Jsme přímo vedeni k tomu, abychom se drželi svého záměru a soustředili se na takové myšlenky a pocity, které ho odrážejí. Zároveň však máme od situace jakýmsi způsobem poodstoupit, nesnažit se ji držet a "vymýšlet jak". Máme si dopřát prostor pro sebe, spočinout ve svém nitru a o samotě (viz další karta). Čím více bude naše mysl klidná, tím lépe uslyšíme a ucítíme vedení, nápady, spojitosti. Právě i tehdy, když si dopřáváme prostor pro sebe, můžeme sami k sobě promlouvat, pojmenovat si to, co nás tíží, z čeho máme strach a požádat o pomoc.

Poselství dalších karet zvěstuje, že je nám právě nyní pomáháno a že můžeme očekávat další příliv pomoci, protože jsme byli ve víře (správnosti našich rozhodnutí). Víra je hnací síla, která nám tu cestu vpřed pomáhá tvořit. Proto se jí máme držet i nadále a podpořit tak vznik toho, co na své cestě potřebujeme, abychom svých záměrů docílili - materiální, psychickou, emocionální a další formy pomoci.

Máme se otevřít zázrakům a věřit v ně, jako když jsme byli malé děti, o které se vždy někdo postaral. I přesto, že jsme již dospělí, stále v sobě nosíme své vnitřní dítě a stále jsme pod ochranou - Nebes. Nemáme se bát požádat o jakoukoli pomoc a být v důvěře ve všudypřítomnou zázračnou Sílu.

⁎⁎⁎

V tomto týdnu můžeme pocítit strach, avšak stále nám zůstává právo rozhodnout se, zda se jím necháme úplně pohltit, nebo zda si ho vyslechneme a pak ho pustíme s odhodlaností kráčet na své cestě dál. Zbavit se strachu a jeho důsledků nám může pomoci přímo Archanděl Michael, pakliže ho o to požádáme.

Můžeme očekávat další příliv pomoci, protože jsme dosud věřili. Pokud se budeme víry držet i nadále, dostane se nám vždy a ve správný čas toho, co na své cestě potřebujeme. Stejně tak máme být ve víře naplnění svých záměrů.

Dopřejme si chvíle rozjímání o samotě, kde máme prostor k tomu, abychom se sebou promlouvali a abychom "spatřili" další vedení ohledně čehokoli, co řešíme.

Nebojme se požádat Nebesa, aby nám s čímkoli sebemenším pomohla a buďme v důvěře, že je o nás vždy postaráno. Zázračná Síla, která nás obklopuje, je všudypřítomná.

Nezapomínejme, že cesta je cíl a že se máme radovat a prožívat život plnými doušky již nyní. Vždy budeme mít nějaký cíl a záměr, přání, sny a vize, protože život je o tom, abychom si je plnili, avšak k jejich naplnění dojdeme díky myšlenkám a pocitům, které máme teď. Právě nyní si svou budoucnost tvoříme.Přeji krásný týden plný zázraků.

S láskou

Janina
Poskytuji též osobní výklady, bližší informace jsou uvedeny v sekci "Služby".


V případě, že byste chtěli mou činnost podpořit finančním příspěvkem, pak ho s vděkem uvítám na číslo účtu: 1241600028/3030.


Výklad je vytvořen z "Andělských karet" a z karet "Rady Andělů na každý den" od Doreen Virtue, Ph.D. 

Výklady jsou kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období. Neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme a kdybychom jej objevili dříve, nemusel by pro nás být přínosný.


Andělé jsou tu pro každého z nás a velmi rádi nám pomáhají, ale nemohou tak činit bez našeho svolení, neboť respektují naši svobodnou vůli. Proto pokud potřebujeme s čímkoli pomoct, nebojme se je požádat. Můžeme si být jisti, že vždy, když se na ně obrátíme, dějí se zázraky.