Výklad andělských karet na týden 6. 6.-12. 6. 2022

08.06.2022

Máme vědět, že byly naše modlitby vyslyšeny a nyní nám jsou na ně sesílány odpovědi, proto buďme pozorní a vnímejme, co se kolem nás a v nás samých odehrává. Můžeme mít silné intuitivní vedení, vnuknutí, cítění, že máme něco udělat, můžeme zaslechnout text písně, který nám sdělí to, co máme slyšet, mohou se objevit různé příležitosti. Jedná se o způsoby pomoci, a my se nemáme bát je přijmout, neboť nás vedou ke splnění našich přání a tužeb.

Další karta přímo vypovídá o nových začátcích a o tom, že k nám přicházejí nové příležitosti, projekty, zkušenosti, můžeme se naučit novým dovednostem a také můžeme potkat nové lidi. Máme vědět, že se máme tomu novému, co k nám přichází (pracovní příležitosti, partnerský vztah atd.) otevřít, i přesto, že u nás mohou některé změny vyvolávat strach a tendence zůstávat v tom, co je nám dobře známé. Učiňme tedy potřebné kroky k tomu, abychom se ve svém životě posunuli, poznali sami sebe a nezůstávali v tom, co je pro nás nevyhovující.

Poselství další karty nás vybízí k tomu, abychom za sebou nechali svou minulost a břemena, jež jsme si s sebou dosud vláčeli, ať se jedná o jakékoli formy zranění a jakoukoli životní oblast a ponechali si pouze lásku a to, co jsme se díky prožitým zkušenostem naučili. Myšlenky a staré vzorce chování, které nám již neslouží, nás jen vracejí zpět a brání nám v posunu, protože jsme si zcela neodžili emoce s nimi spojené. Proto jsme vyzýváni k tomu, abychom všem, včetně sebe, odpustili, nechali svou minulost za sebou a přistupovali k tomu, co k nám přichází s pozitivním očekáváním a vírou, že je tu pro nás něco lepšího.

Další dvě karty se vzájemně doplňují a vypovídají o tom, abychom ve svém životě nastolili rovnováhu mezi přijímáním a dáváním, stejně jako se nadechujeme a vydechujeme. Andělé vědí, že máme mnoho povinností, kterým musíme čelit, přesto nám sesílají poselství, abychom dali do rovnováhy všechny životní oblasti a dopřáli si tak kromě práce i hraní, meditaci, relaxování, pravidelné cvičení a též měli v rovnováze naše vztahy. Jestliže druhým dáváme, potřebujeme od nich také přijímat, jestliže pomáháme, potřebujeme pomoc také dostávat, jestliže o druhé pečujeme, pak o sebe i my máme nechat pečovat. Jedině tak se můžeme cítit vyváženě. Pokud bychom jen dávali, mohli bychom pociťovat, že nás druzí využívají. Pokud bychom převážně brali, mohli bychom mít pocity viny. Také se máme zaměřit na to, komu svou energii dáváme a nechat si ve svém životě jen skutečné přátele.

Vždy je důležité naslouchat svým potřebám a snažit se vytvořit takové podmínky, abychom jim mohli vyhovět a dopřát si to, oč naše nitro a fyzické tělo žádá. Dopřejme si chvíli o samotě nebo očistnou koupel ve slané vodě, jež z nás odplaví negativní energii, pakliže to tak cítíme. Zkrátka věnujme se tomu, co se hlásí o slovo.

Mějme na paměti, že pokud jsme věrni sobě, máme tak dostatek energie a síly, cítíme se spokojení a vyrovnaní, a od toho se pak odvíjí i naše vztahy s druhými.

⁎⁎⁎

Dovolme si tedy nechat z našeho života odejít starosti a strachy v důsledku zkušeností z minulosti, odpusťme sobě i ostatním a propusťme ze svého života vše, co nás strhává a brání nám vykročit vpřed. Ponechme si jen lásku a to, co jsme se díky předešlým zkušenostem naučili. Otevřeme se novým začátkům, s vírou, že je pro nás nachystáno už jen to lepší, radostné a láskyplné. Přichází k nám vedení v různých podobách, které nás má posunout ke splnění našich přání a tužeb, jež byly vyslyšeny, proto buďme vnímaví vůči příchozím podnětům jak zvenčí, tak uvnitř nás. Dopřejme si vše, co cítíme, že potřebujeme a stejně jako ze sebe dáváme, dovolme si i přijímat. Pouze když my sami cítíme spokojenost, můžeme ji vnášet do vztahů s druhými.

Víra a Láska jsou mocnými nástroji, jsou to velké hnací a tvořivé síly, které k sobě máme nechat (nejen) tento týden přijít. Věřme, že se pro nás děje to nejlepší, a pak se také nemůže stát jinak.Přeji krásný týden plný zázraků.

S láskou

JaninaVýklad je tvořen z "Andělských karet", z karet "Rady Andělů na každý den" od Doreen Virtue, Ph.D. a dále z kartiček "Kapky moudrosti srdce" od indicko-amerického myslitele a duchovního učitele Sri Chinmoye.

Výklady jsou kolektivní, proto nemusí rezonovat s každým.

Obecně platí, že se k nám výklad dostane ve správnou dobu, tedy i mimo určené časové období. Neboť právě tehdy v něm máme spatřit odpovědi na to, co ve svém životě řešíme a kdybychom jej objevili dříve, nemusel by pro nás být přínosný.


Andělé jsou tu pro každého z nás a velmi rádi nám pomáhají, ale nemohou tak činit bez našeho svolení, neboť respektují naši svobodnou vůli. Proto pokud potřebujeme s čímkoli pomoct, nebojme se je požádat. Můžeme si být jisti, že vždy, když se na ně obrátíme, dějí se zázraky.